Xəbərlər

Florensiyadakı İngilis Cipləri

Florensiyadakı İngilis Cipləri

Florensiyadakı İngilis Cipləri

Burada İngilis ciplərinin Florensiya küçələrindən keçməyə çalışdığını, ancaq şəhərə xoş gəlməsi ilə dayandırıldığını görürük.