Xəbərlər

İsanın vəsvəsəsi

İsanın vəsvəsəsi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


İsanın sınağının mənası və məqsədi nə idi?

Şeytanın çöldəki üç sınağı Rəbbimizin yer üzündə yaşadığı yeganə sınaqlar deyildi. Luka 4: 2 -də oxuyuruq ki, qırx gün şeytan tərəfindən sınağa çəkildi, amma şübhəsiz ki, digər vaxtlarda sınağa çəkildi (Luka 4:13 Matta 16:21 və ndash23 Luka 22:42) və yenə də bütün bunlarda günahsız idi. və ya kompromis. Bəziləri Rəbbin oruc müddətinin həm Musanın (Çıxış 34:28), həm də İlyasın (1 Padşahlar 19: 8) dövrünə bənzədiyini irəli sürsələr də, əsas məqam Rəbbin insanlıq işığında sınağa necə yanaşmasıdır.

Çünki Odur edir insan və hər cür şəkildə bizim kimi yaratdı ki, O, üç həyati şeyi edə bilsin: 1) şeytanın gücünü məhv etsin və ölüm qorxusundan köləlikdə olanları azad etsin (İbranilərə 2:15) 2) mərhəmətli və sadiq ol. Allaha qulluq edən və günahlarımızın kəffarəsi verən Baş Kahin (İbranilərə 2:17) və 3) bütün zəifliklərimizdə və zəifliklərimizdə bizə rəğbət bəsləyə bilən biri olun (İbranilərə 4:15). Rəbbimizin insan təbiəti, zəifliklərimizə də mərhəmət göstərməsini təmin edir, çünki O da zəifliyə məruz qalmışdır. Daha da əhəmiyyətlisi, bizim adımıza şəfaət etməyi və bağışlanma lütfünü təmin etməyi bacaran bir Baş Kahinimiz var.

Cazibə, Rəbbimizin İordan çayında vəftiz olunarkən etdiyi imanı açıq elan etdiyi zaman heç vaxt böyük olmayacaq (Matta 3: 13 & ndash17). Bununla yanaşı, qeyd edirik ki, bu sınaqlar zamanı Rəbbimizə mələklər də qulluq edirdi, əslində hər şeyə qadir olanın daha kiçik varlıqlardan belə bir yardım almaqdan boyun qaçırması bir sirrdir! Burada xalqının da faydalandığı xidmətin gözəl bir təsviri var. Sınaq və sınaq zamanı bizə də xilas olanları göndərən ruhlara xidmət edən mələklər kömək edir (İbranilərə 1:14).

İsanın cazibələri bütün insanlar üçün ümumi olan üç nümunəyə uyğundur. İlk cazibə bədənin şəhvətinə aiddir (Matta 4: 3 & ndash4). Rəbbimiz acdır və şeytan daşları çörəyə çevirmək üçün onu sınağa çəkir, lakin Qanunun təkrarı 8: 3 -ə istinad edərək Müqəddəs Yazılarla cavab verir. İkinci cazibə həyatın qüruru ilə əlaqədardır (Matta 4: 5 və ndash7) və burada şeytan bir kitabdan istifadə edir (Məzmur 91: 11 və ndash12), amma Rəbb bunun müqabilində Müqəddəs Yazılarla yenidən cavab verir (Qanunun təkrarı 6:16). Öz güclərindən sui -istifadə etməsi səhvdir. Üçüncü cazibə gözlərin şəhvəti ilə əlaqədardır (Matta 4: 8 & ndash10) və əgər Məsihliyə gedən hər hansı bir sürətli yola, əvvəlcə gəldiyi ehtiras və çarmıxa çəkilmədən keçmək mümkün olarsa, bu yol idi. Şeytan artıq dünyanın krallıqlarına nəzarət edirdi (Efeslilərə 2: 2), lakin indi Məsihə sədaqətinin müqabilində hər şeyi verməyə hazır idi. Ancaq düşüncə demək olar ki, Rəbbin ilahi təbiətini belə bir anlayışdan sarsıdır və O, kəskin cavab verir: "Allahınız Rəbbə ibadət edin və yalnız Ona qulluq edin" (Qanunun təkrarı 6:13).

Ətimizin təbii olaraq zəif olduğu üçün üzüldüyümüz bir çox sınaqlar var, ancaq dözə bilməyəcəyimiz qədər sınağa çəkilməyimizə imkan verməyən bir Allahımız var və bir çıxış yolu təmin edəcək (1 Korinflilərə 10:13). Buna görə də qalib gələ bilərik və sonra sınaqdan qurtulduğu üçün Rəbbə şükür edəcəyik. İsanın səhrada yaşadığı təcrübə, Allaha təsirli şəkildə xidmət etməyimizə mane olan bu ümumi sınaqları görməyə kömək edir. Bundan əlavə, İsanın cazibələrə necə cavab verəcəyimizi Müqəddəs Yazılardan öyrənirik. Pis qüvvələr bizə saysız -hesabsız sınaqlar ilə gəlir, amma hamısının mərkəzində eyni üç şey var: gözlərin şəhvəti, bədənin şəhvəti və həyatın qüruru. Qəlbimizi və zehnimizi Həqiqətlə doydurmaqla bu cazibələri tanıya və onlarla mübarizə edə bilərik. Ruhani həyat mübarizəsində bir xristian əsgərinin zirehinə yalnız bir hücum silahı, Allahın Kəlamı olan Ruhun qılıncı daxildir (Efeslilərə 6:17). İncili yaxından bilmək qılıncı əlimizə verər və sınaqlar üzərində qalib gəlməyimizi təmin edər.


Cazibədən qaçmaq nə deməkdir?

Cazibədən qaçmaq, onu düşmən kimi tanımağımız və heç bir tərəddüd etmədən və heç bir güzəştə getmədən başqa yola getməyimiz deməkdir. Birinci Korinflilərə 6:18 ayəsində deyilir: “Cinsi əxlaqsızlıqdan qaçın. Bir insanın etdiyi bütün günahlar bədənin xaricindədir, amma kim cinsi günah edərsə, öz bədəninə qarşı günah işlədir. " Cazibə günah olmasa da, cinsi əxlaqsızlıq Allahın sərhədləri xaricində cinsi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyi ilə başlayır. Bu cazibədən qaçmadıqda, hərəkət tezliklə gələcək.

Cazibədən qaçan birinin ən yaxşı və ən bibliya nümunəsi, Yaradılış 39 -da, Yaqubun oğlu gənc Yusifin ağasının arvadı tərəfindən xəyanət məqsədi ilə hədəf alındığı zaman tapılmışdır. Gündən -günə onu sınağa çəkdi, lakin Yusif inancına sadiq qaldı və irəliləməsini rədd etdi. Nəinki onunla yatmaqdan imtina etdi, hətta ağılla "hətta onunla olmaqdan" da imtina etdi (Yaradılış 39:10). Ancaq bir gün evdə başqa heç kim olmadıqda, Yusifi tutdu və özünə çəkdi, onu aldatmağa çalışdı: “Paltosundan tutub dedi: 'Mənimlə yatağa gəl!' Amma paltosunu içəri buraxdı əliylə evdən qaçdı ”(ayə 12). Bu, sınaqdan qaçmağın əla bir nümunəsidir. Yusif mübahisə etmək və ya yenidən düşünmək üçün özünə vaxt ayırmırdı. Qaçdı.

Təbii olaraq təhlükədən qaçırıq. İçimizdəki bina yananda daha təhlükəsiz bir yerə qaçırıq. Qasırğa quruya düşmək istəyəndə sahildən qaçırıq. Təəssüf ki, bir çox insanlar sınağın gəldiyini görəndə qaçmır. Cazibədən qaçmaq əvəzinə, ona girirlər, yoldan çıxarırlar, təxirə salırlar və ya təhlil edirlər. Bu, insanların çoxunun cazibəyə xas olan təhlükəni tanımadıqları üçün ola bilərmi? Ruhu təhdid edən mənəvi təhlükələrdən daha çox bədəni təhdid edən fiziki təhlükələrlə maraqlanırıq.

Romalılara 13:14 ayəsində deyilir: "Rəbb İsa Məsihi geyin və nəfsinin istəklərini yerinə yetirmək üçün heç bir şey təmin etmə". Ət üçün ruzi təmin etmək, sınaqdan qaçmağın əksidir. Günaha səbəb olan şeyləri qəbul etdikdə və əslində günah işlətməyə hazırlaşdıqda öz ətimizi təmin edirik. Ət üçün ruzi verənlər, uşağının pis davranışına göz yuman və hər şıltaqlığını sevən həddindən artıq həvəsli bir valideyn kimidir. Cazibədar vəziyyətlərdə qaçmaq əvəzinə özümüzü saxlamağa icazə verdiyimiz zaman, ağılsızca bədənə güvənirik. Günahkar bədənimizin bir anda son anda müqavimət göstərmək üçün güc tapacağı yalanına inanırıq. Sonra müqavimət göstərmək əvəzinə təslim olanda şoka düşürük və utanırıq.

Allah Öz iradəsinə təslim olaraq yaşayacaq övladlarından hər hansı birinə güc və cəsarət verir (2 Saloniklilərə 2:16 və ndash17 İbranilərə 12: 10 və ndash12). "Rəbbin adı, salehlərin ora qaçdığı və təhlükəsiz olduğu möhkəm bir qaladır" (Süleymanın məsəlləri 18:10). Bizə Müqəddəs Yazılarda şeytanın hiylələrinə qarşı durmağa və müqavimət göstərməyimiz əmr olunur (Efeslilərə 6: 10 və ndash18 Yaqub 4: 7 1 Peter 5: 9). Şeytanın tələləri çox və müxtəlifdir və ümumiyyətlə cazibədar bir fikir və ya vəziyyətlə başlayır. Şeytana müqavimət göstərməyimizin bir yolu, ilk sınağa çəkilmək üçün qaçmaqdır.

Qaçanda dan cazibə, təbii olaraq qaçırıq istiqamətində başqa bir şey və Paul bizə bunun nə olması lazım olduğunu söyləyir: "Rəbbi saf ürəkdən çağıranlarla birlikdə gəncliyin pis istəklərindən qaçın və salehlik, iman, sevgi və sülhə can atın" (2 Timoteyə 2:22). . Hikmət cazibədəki təhlükəni tanıyır və ondan qaçmağımızı əmr edir. "Ehtiyatlılar təhlükəni görür və sığınır, amma sadə insanlar davam edir və cəzanı ödəyirlər" (Süleymanın məsəlləri 22: 3).


İsanın səhra sınaqları nə idi və onlardan nə öyrənə bilərik?

Matta 4: 1-11, Mark 1: 12-13 və Luka 4: 1-13-də İncil, İsanın 40 gün oruc tutduqdan sonra, xüsusən yeməkdən sonra, çöl səhrasında şeytan tərəfindən sınağa çəkildiyini qeyd edir. İsa yer üzündəki həyatı boyunca başqa vaxtlarda sınağa çəkilsə də, bu dövr İsanın həm başqalarına nümunə olması, həm də cazibə ilə mübarizə aparmaq və onu aşmaq qabiliyyətini ortaya qoymaq üçün sınağa necə cavab verdiyini vurğuladı.

Matta və Luka, ilk cazibəni yeməklə əlaqəli olaraq qeyd edirlər. 40 gün oruc tutduqdan sonra İsa ac qaldı. Şeytan daşları çörəyə çevirməsini söyləyərək İsanı sınağa çəkdi. İsa Qanunun təkrarı kitabından sitat gətirərək cavab verdi: "İnsan tək çörəklə deyil, Allahın ağzından gələn hər sözlə yaşayacaq" (Matta 4: 4).

Matta sonra qeyd edir ki, şeytan İsanı Yerusəlimdəki Yəhudi məbədinin başına apardı və ona tullanmağı söylədi (Luka bu sınağı üçüncü yerə qoyur.). Şeytan Əhdi -Ətiqdən sitat gətirir: "Ayağını daşa vurmamaq üçün səni əllərində qaldıracaqlar" (Matta 4: 6). Fikir, İsanın möcüzəvi şəkildə ictimaiyyət qarşısında xilas ediləcəyi və seyr edənlərə Onun böyük gücünü açacağı idi. İsa yenidən Qanunun təkrarı kitabından sitat gətirərək dedi: "Allahınız Rəbbi sınağa çəkməyin" (Matta 4: 7). O bilirdi ki, bu, gücdən sui -istifadə və Atanın Tanrının ona verdiyi missiyanı birbaşa pozmaqdır.

Üçüncü sınaqda "şeytan onu çox yüksək bir dağa apardı və dünyanın bütün səltənətlərini və izzətini ona göstərdi" (Matta 4: 8). İblis daha sonra İsaya ibadət edərsə, İsaya bütün bu krallıqlar üzərində səlahiyyət verəcəyini söylədi. İsa şeytana "get" deməyi rədd etdi (Matta 4:10), üçüncü dəfə Qanunun təkrarı ilə sitat gətirərək dedi: "Allahınız Rəbbə ibadət edin və yalnız Ona qulluq edin". Sonra şeytan Onu tərk etdi və mələklər Ona qulluq etdilər (Matta 4:11).

Bu keçidlərdə İsanın vəsvəsələrinin mənası və məqsədi haqqında bir çox müşahidələr aparmaq olar. Birincisi, İsa tam insanlığını ortaya qoydu. Ac idi və cazibədarlıqla mübarizə aparırdı. İnsanların gərgin vəziyyətlərdə etdiyi kimi hisslərini, düşüncələrini və sözlərini ifadə etdi.

İkincisi, İsa tanrısını açdı. Cazibəyə müqavimət göstərmə qabiliyyəti digər insanlardan üstün olduğu aydın şəkildə göstərildi. O, Allahın Kəlamını yaxşı bilirdi və hətta şeytana "yox ol" deməyi də bacarırdı. İsa sınağa çəkildi, amma günahsız qaldı və özünü İlahi göstərdi.

Üçüncüsü, İsa cazibədarlıqla məşğul olmaq üçün bir nümunə verdi. Mübarizələri zamanı O, Allahın Kəlamından sitat gətirdi, düşmənin hiylələrini tanıdı və Allaha ibadət etməyi vurğuladı.

Bu cazibələr həm İsanın insanlığına, həm də tanrısına yaxından nəzər salmağı təklif edir. Bununla birlikdə, şeytanın hücumlarına qarşı möhkəm dayanmaq üçün Allaha və Onun Sözünə güvənərək, bu gün sınağa necə cavab verə biləcəyimizlə bağlı vacib həqiqətləri də ortaya qoyurlar.


6. İsanın sınağı (Matta 4: 1-11)

Müqəddəs Kitabı öyrənmək üçün bir üsul hazırlayarkən qeyd etdik ki, povestlərin özündə bizə hadisələr haqqında əsas məlumatlar verilsə də, hekayə xətləri dediyimiz şeylər, hekayədəki sitatlar bizə nəyin baş verdiyini və nəyə görə olduğunu göstərir. . Buna görə də çox yaxşı təkliflərə diqqət yetiririk. İndi İsanın cazibəsi ilə əlaqədar olaraq bu da doğru olacaq. Sitat gətirməklə şeytanın İsaya hansı cür vəsvəsələr gətirdiyini və İsanın onlara necə qalib gəldiyini bilirik.

Hekayələrin Əhdi -Ətiqdən sitatlar və eyhamlarla dolu olduğunu da gördük. Bu, təəccüblü olmamalıdır, çünki Əhdi -Ətiqimiz onların İncili idi. Onlar bunu yaxşı bilirdilər-kitab əhli idilər. Müqəddəs Yazıları anlamadan bu hadisələri şərh etmək çətin olardı. Beləliklə, Əhdi -Cədiddə olsaq da, tam anlayış və məlumat əldə etmək üçün Əhdi -Ətiqin axtarışına xeyli vaxt sərf etməli olduğumuzu öyrənirik.

Müqayisə ediləcək paralel təcrübələrin olduğu da doğrudur (məsələn, uşaqların Herod tərəfindən öldürülməsi və Yeremya kitabına görə Babil istilasında uşaqların öldürülməsi kimi). Bəzən paralel hadisələr əvvəlində bənzərsiz görünmür (Beytüllahimdə bir doğum-Beytüllahimdə çoxlu doğumlar olmuşdu). Ancaq daha yaxından araşdırıldıqda bəzi əhəmiyyətli müqayisələr var (bu, kralın doğulması idi).

İndi Matta 4 -də mövzunun cazibə olduğunu görə bilərik. Yaxşı, milyonlarla cazibə var-hər kəs, demək olar ki, hər gün, hətta saatlıq olmasa da, günaha meyl edir. Ancaq burada fərqli bir şey var. Burada İsa, xidmətinin əvvəlində, bütün gücü ilə şeytanla qarşılaşır və günah etmir. Əvvəldən Müqəddəs Yazıçılar bu cazibə ilə ilk olaraq Adəmlə Həvvanın sınağı arasındakı paralelliyi gördülər. İncil, əslində, Allahın ailəsində dünyaya gələn insanların yeni bir "irqinin" başçısı olan ikinci Adəm olaraq İsaya müraciət edəcək. Daha sonra Matta kitabında görəcəyimiz kimi, Cənnətdəki əzab, tikan tacı, tər, ağaca və ya çarmıxa mismarlanmaqla, Yaradılış 2 və 3 -də qeyd olunan bütün motivlər Calvary'da uyğun bir həll tapır. Eynilə, cazibə.

Və beləliklə, birincisi insan nəslini günah işlətmiş, ikincisi Şeytan üzərində qələbə qazanmaqla başlayan iki böyük cazibə arasındakı paralellik və ziddiyyətlər haqqında bir az düşünə bilərik. Bəlkə də bu iki hadisənin ən məşhur "araşdırması" Con Miltonun əsərləri, "İtirilmiş Cənnət" və "Yenidən Cənnət" dir. Şeytan, irqi valideynləri olduğu kimi İsanı məhv edə bilməyəcəyini və buna görə də Allahın qurtuluş planını dayandıra bilməyəcəyini İsanın sınağında anladı.

Bunu daha ətraflı düşünmək üçün müqayisə və təzadların siyahısını tərtib etmək istəyə bilərsiniz. Yaradılışda Adəm və Həvva, Matyada yeyə biləcəkləri bütün yeməkləri olan sulu bir bağda idilər, İsa qırx gün oruc tutduğu bir səhrada. Yaradılışda yemək yemək istəyi və səhrada İsanın sınaqları yeməklə başladı. Yaradılışda, Matta Allaha itaət etməməklə Allaha bənzəmək istəyi, İsaya padşah olmaq idi, ancaq Allaha itaət etmədən. Yaradılışda Adəm və Həvva, Tanrının dediklərini dəqiq bilmədikləri üçün günah işlətdilər, Şeytanın Matta kimi bilmədiyi üçün İsa Müqəddəs Yazıları Şeytandan daha yaxşı bildiyi üçün qalib gəldi. Yaradılışda, cütlük günah işlədikdən sonra, mələklər onları Matta həyat ağacından çəkdilər, İsa şeytanı qovandan sonra mələklər gəlib Ona xidmət etdilər.

Bu tarixi nəzərə alaraq, indi bu kiçik keçidə bir az da ətraflı baxa bilərik. Mark 1: 12,13 -də cazibədən bəhs edilir, lakin detallar daxil deyil. Luka 4: 1-13, Matyanın sahib olduqlarına paralel bir hesab verir. Bu təsadüfi bir sual doğurur: bu yazıçılar hadisə haqqında haradan bilirdilər? Ən sadə cavab budur ki, İsa şagirdlərinə dedi və bu xəbər Paulun və buna görə də Lukanın yolunu tapdı. Yeganə əhəmiyyətli fərq, Lukada ikinci cazibənin dünya krallıqları ilə, üçüncüsü isə məbədin zirvəsindən tullanmaq istəyidir. Hər şeyi bir az fərqli qaydada düzəltmək, bir hadisənin bir hissəsinin və ya bir təlimin və ya böyük hadisələrin olub -olmamasından asılı olmayaraq fərqli müjdələrin tez -tez bir xüsusiyyətidir. Müxtəlif müjdə müəllifləri fərqli auditoriyalar üçün yazırlar və materialları fərdi məqsədləri üçün təşkil edirlər. Onlardan birinin digərindən əvvəl gəlməsi, keçidin təfsirində böyük bir fərq yaratmır. Matta, ehtimal ki, orijinaldır və Luka, başqa millətlər dünyasını nəzərə alaraq yenidən düzəltmiş kimi görünür (baxmayaraq ki, kimin birinci olduğuna qərar vermək üçün çox vaxt sərf edən bir çox təqaüd tapa bilərsiniz). Lukanın Yerusəlim məbədində sınağa girməzdən əvvəl dünyanın krallıqlarının şeytanın olmasının vacibliyini niyə başa düşdüyünü anlaya bilərik.

Mətni oxumaq

Sonra İsa şeytan tərəfindən sınağa çəkilmək üçün Ruh tərəfindən səhraya aparıldı. 2 Qırx gün qırx gecə oruc tutduqdan sonra ac idi.

3 Sınaqçı Onun yanına gəldi və dedi: "Əgər sən Allahın Oğlusansa, bu daşlara de ki, çörək olsun". 4 İsa cavab verdi: "Yazılmışdır: & lsquoMan tək çörəklə deyil, Allahın ağzından gələn hər sözlə yaşayacaq."

5 Sonra şeytan Onu müqəddəs şəhərə apardı və məbədin ən yüksək nöqtəsində durdurdu. 6 "Əgər sən Allahın Oğlusansansa, - dedi. Çünki yazılıb:

& lsquoO səninlə bağlı mələklərini tərifləyəcək
və səni əllərinə qaldıracaqlar,
Ayağını daşa vurmamaq üçün. ”

7 İsa ona cavab verdi: "Həm də yazılıb:" Allahınız Rəbbi sınağa çəkməyin ".

8 Yenə şeytan Onu çox yüksək bir dağa apardı və ona dünyanın bütün səltənətlərini və əzəmətini göstərdi. 9 "Bütün bunları sənə verəcəyəm" dedi, "əgər səcdə edib mənə ibadət etsən". 10 İsa ona dedi: «Məndən uzaq ol, şeytan! Çünki yazılıb: "Allahınız Rəbbə ibadət edin və yalnız Ona qulluq edin."

11 Sonra şeytan onu tərk etdi və mələklər gəlib onun yanına getdilər.

Mətn üzərində müşahidələr

Bu povestin quruluşunu izləmək nisbətən asandır: giriş hissəsində bəzi detallar, sonra üç cavabı olan üç cazibə, sonra da bir nəticə var. Tədqiqatın əsas diqqəti, əlbəttə ki, bu cazibənin əslində nə olduğunu və İsa ilə necə davrandığını müəyyən etmək üçün hər üç sınaqdan ibarət olacaq.

Giriş, ayələrin ilk cütü, bizə bir neçə çox əhəmiyyətli şeyi izah edir. Birincisi, Allahın Ruhu tərəfindən şeytanın sınağına düşmək üçün səhraya aparılıb. Bu, vəftiz zamanı İsanın üzərinə yeni enmiş Ruhdur. Demək olar ki, dərhal bu Ruh cazibəni məcbur edir. Buna bir az diqqətlə yanaşmaq lazımdır. İşarə edən budur ki, İsanın xidmətə bu çağırışla başlamasının Allahın planı olduğunu və şeytanın etmədiyini göstərir. Şeytan əmin olmaq üçün İsanı sınağa çəkmək istədi, ancaq İsanı oraya aparan Allahın Ruhu idi. Şeytan İsanı bütün gücü ilə sınağa çəkə bilərdi, amma buna nail ola bilmədi. Cazibə epizodu, Allahın İsanın mükəmməl insan olduğunu, Günaha qarşı çıxa biləcəyini, Şeytanı məğlub edə biləcəyini göstərmək üsulu idi.

Burada düşünməli olduğumuz ikinci şey şeytan Şeytandır. Bu, İncildə ona ilk girişdir. Yolda bir yerdə yaxşı bir Müqəddəs lüğətdə Şeytanı oxumalısınız. Cənnətdə olan bu köhnə İlan (Vəhy 12: 9) bu şeytanların şahzadəsi, bu dünyanın tanrısı, Allahın işini məhv etmək istəyən düşmüş mələkdir (və ya baş mələk). İncillər, fiziki dünyanın ətrafında mələk varlıqlarla dolu, bəziləri lideri Şeytanla Allaha qarşı üsyan edən və buna görə də pis olan bütöv bir mənəvi dünya olduğunu təsdiq etməkdən çəkinmir. Düşmüş mələklər, şeytanlar, cinlər deyildikləri kimi, şahzadələrinin işini görürlər, Allahla heç bir əlaqəsi olmayanlara hücum edərək hər cür pozğunluq yaradırlar. Ancaq bu şahzadə, şeytan özü, daha əhəmiyyətli səyləri öz üzərinə götürür. Adəmlə Həvvanı günah işlətməyə və dünyanı qaranlığa qərq etməyə müvəffəq oldu, amma burada Allahın Oğlunu məğlub edə bilmədi.

Üçüncüsü, İsanın qırx gün qırx gecə oruc tutduğunu və ac olduğunu söyləyirik. Mətndə deyildiyi kimi qırx gün və qırx gecə olduğuna şübhə etmək üçün heç bir səbəb yoxdur, ancaq "qırx" Müqəddəs Kitabda çətinliklər, çətinliklər və ya əzablar üçün ümumi bir rəqəmdir. İsraillilərin qırx il çöldə gəzdiyini dərhal düşünmək olar-bir nəsil. Qırx gün oruc tutmaq üçün yaxşı bir uzun müddət idi və bu müddət burada qırx günün simvolik mənası, müddəti və imtahan sayı ilə vurğulanır. Bunun baş verdiyi digər keçidləri tapmaq üçün rəqəmlərin simvolik mənası üçün bəzi mənbələrə baxa bilərsiniz.

Müsabiqədən sonra şeytanın İsanı necə tərk etdiyini və mələklərin gəlib Ona xidmət etdiyini oxuduq. Düşmən məğlub bir rəqib olaraq ayrıldı və Allahın mələkləri İsanın yanına gələrək təsəvvür edə bilmədiyimiz şəkildə Ona xidmət etdilər. Amma gərək onlar İsaya hər şeyi yaxşı etdiyini və Şeytan üzərində qələbə qazandığını təsəlli və təşviqlə təsdiqlədilər.

Ancaq bu araşdırmanın mərkəzi üç cazibənin özü olacaq, buna görə də nə demək istədiklərini və necə qarşılandıqlarını müəyyən etmək üçün indi onlara baxmalıyıq.

Sınaqların təhlili

1. Daşları çörəyə çevirin. İlk cazibə, İsanın ac olduğunu, qırx gün yemək yemədiyini dərhal görür. Cazibədar dedi: "Sən Allahın Oğlusansa, bu daşlara de ki, çörək olsun".

Burada yəqin ki, yaxşı bir şərhdən öyrənə biləcəyiniz gözəl bir qrammatika var (Yunanıstan dilini öyrənmədiyiniz müddətcə). Cazibəni bilmədən hələ də başa düşə bilərsiniz, amma bunu bilmək daha çox kömək edir. "Əgər" ilə başlayan cümlələr (şərti cümlələr adlanır) fərqli mənalara malikdir. Bəziləri fakta zidd, bəziləri isə həqiqətə zidd deyil. Orijinalda necə yazıldığı, növünü göstərir. Məsələn, Marta İsaya dedi: "Əgər sən burada olsaydın, amma sən olmasaydın, Lazar ölməzdi". Bu, həqiqətə zidd olan bir şərtdir. Şeytanın buradakı sözləri ilə sahib olduğumuz şey bu deyil. "Əgər sən Allahın Oğlusansan" deyəndə, "Sən Allahın Oğlusansansa [amma sən deyilsən]" demək istəmirdi, əksinə "sən Allahın Oğlusan" demək istədi. Bunun kim olduğunu bilirdi və cazibəsini bunun üzərində quracaqdı. Deyirdi: “Bax, sən ilahi! Niyə ac olmalısan? Sadəcə daşları çörəyə çevirin. "

İndi bunun nə olduğunu soruşmalıyıq. Yemək üçün bir şey düzəltməyin səhv bir cəhəti varmı? Bunu etmək gücündə idi. Daha sonra ac olan insanlar üçün yeməkləri artırdı. Bəs niyə bu bir cazibə idi?

Cavab, düşünürəm ki, İsa qırx gün oruc tutmaq üçün səhraya çıxmışdı. Bu, hal -hazırda Onun həyatında çox vacib bir yeri olan mənəvi bir məşq idi. Amma şeytan İsanın missiyasını məhv etmək istəyirdi və buna görə də İsanı ruhani bir işi tərk etməyə inandıra bilsəydi, ona sahib olardı. Cazibədarlıq, Allahın iradəsini tapmaq istəmədən Onun mənəvi mahiyyətini maddi ehtiyacını ödəmək vasitəsinə çevirmək idi. Əslində, şeytanın iradəsini yerinə yetirəcəkdi. Şeytan sınaq üçün kiçik bir şey seçdi, amma Məsihin işini məhv edərdi.

İsanın kamilliyi Onun rədd edilməsində göstərilir. Aclıq, xüsusən də mənəvi bir oruc vaxtında səhv deyildi (oruc, diqqəti mənəviyyata yönəltmək və həyatın rahatlığından uzaqlaşdırmaq üçün hazırlanmışdı). İsa şeytana və eşidən hər birimizə, Allahın iradəsinə heç bir istinad və ya müraciət etmədən qidalanmaqdan daha ac qalmağın daha yaxşı olduğunu bildirirdi. Şeytan mismarın başına vurdu-İsa Allahın Oğludur. Ancaq Oğulluğun mahiyyəti Atanın iradəsinə itaət etməkdir. Buna görə də Atanın iradəsindən asılı olmayaraq hərəkət etməzdi. İsa bilirdi ki, Ruh onu aclıq tələb edən bir yerə apardı və bu vəzifəni yerinə yetirəcək.

İsa cavabında Qanunun təkrarı kitabından sitat gətirdi: "İnsan tək çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər sözlə yaşayır". Geri qayıdıb Qanunun təkrarı 8 kitabını oxusanız, orada mövzunun qırx il səhrada ac qalan israillilərlə bağlı olduğunu görəcəksiniz. Allah onları çöldə sınadı ki, Allahın ağzından gələnlərə itaət etməli olduqlarını öyrənsinlər. Onlara Manna verdi, ancaq onu əldə etmək və bundan zövq almaq üçün Allahın göstərişlərinə diqqətlə əməl etmələri tələb olunurdu. Əsas odur ki, Rəbbə itaət etsələr, O, yeməklərini təmin edərdi. Və buna görə də yeyə biləcəyi bütün yeməklərə sahib olmaqdan daha çox Allaha itaət etmək daha vacib idi (xatırlayın ki, Adəm və Həvva Allahın sözünə itaət etmək əvəzinə yeməyi seçdilər).

İsa şeytanın ağıllı kiçik hiyləsini gördü. Müqəddəs Yazıların aydın bir prinsipinə müraciət edərək sınağı məğlub etdi. Ancaq O, keçidin bütün kontekstində çəkdiyi sevimli bir ayəni sitat gətirməklə kifayətlənməmişdi ki, əgər Allah səni hansısa mənəvi məqsədlə məhrumiyyətə salsa, sən onu yalnız bədənini doydurmaq üçün dəyişdirməyə çalışmırsan. ehtiyaclar. İnsanın etməli olduğu ilk şey, məhrumiyyət vasitəsi ilə Allahın nə etdiyini, hansı mənəvi böyümənin arzulandığını və buna necə nail olunacağını kəşf etməyə çalışmaqdır. Bu, insanın tək çörəklə deyil, Allahın dediyi və etdiyi hər şeylə yaşadığını göstərir.

2. Özünüzü məbəddən atın. Əgər birinci sınaq fiziki aləmdə idisə, ikincisi mənəvi sınağıdır. Əslində, sınaq əvvəlki qələbənin mərkəzində dayanır. İsa, yalnız fiziki deyil, mənəvi olduğunu, Allaha itaət etmək istəsə aclığı və zəifliyi qəbul edə biləcəyini göstərməklə bu sınaqdan xilas olmuşdu. Və beləcə Şeytan Onun mənəvi cəhətdən mükəmməl olduğunu nümayiş etdirmək üçün möhtəşəm bir şey etməsini istəyir. Şeytan İsaya deyirdi: "Çox yaxşı, mənim ilk müraciətimə cavab olaraq Allaha güvəndiyinizi göstərdiniz, indi özünüzü məbədin zirvəsindən uzaqlaşdıraraq Allaha güvəndiyinizi göstərin." Bu, şübhəsiz ki, Allahın İsanın yanında çox xüsusi bir şəkildə olduğuna şahid olduqları bütün yığıncaqların gözü qarşısında olmalı idi.

İndi maraqlı olan şey, Şeytanın müraciət etmək üçün Müqəddəs Yazılardan sitat gətirməsidir. O, ayağını daşa vurmamaq üçün Allahın mələklərə tapşırıq verəcəyini söyləyən bir məzmurdan sitat gətirir (Məz. 91: 11,12). Məzmur, Allahın öz xalqını necə qoruduğunu izah edən bir güvən məzmurudur. Praktik müdriklikdən başqa heç vaxt iddia edilmək nəzərdə tutulmamışdır. Allah Öz xalqını qoruyacağını vəd edir, eyni zamanda onlara sağlam düşüncə də verdi.

Bu cazibəyə cavab bir az daha çox iştirak edir. Başlanğıcda mənbəni düşünmək lazımdır: əgər şeytan və ya daha açıq şəkildə bizim üçün Müqəddəs Yazılara itaət etmək istəyi olmayan birisi, əgər belə bir insan səni İncildə edə biləcəyinə bənzəyən bir şey etməyə sövq edərsə çox diqqətlə düşünmək düzgün olardı. Bir çox Müqəddəs Yazı kontekstdən kənar və ya qismən sitat gətirilir və araşdırılmalıdır.

İsanın cavabı da Müqəddəs Yazılardan: "Allahınız Rəbbi sınağa çəkməyin" yazılıb. Bu, Qanunun təkrarı, 6:16 ayəsindən gəlir. Bu, İsrail inancının əsasını təşkil edən Qanunun fəslidir. İçərisində "Dinlə, ey İsrail, Rəbb bizim Allahımızdır, yalnız Rəbbdir" ifadəsi var idi. Fəsil daha sonra insanları Onun əmrlərinə tabe olmağa, Onun qarşısında yaxşı və doğru olanları etməyə təşviq edir-lakin onları Allahı sınamamaları üçün xəbərdar edir.

Bir insan Allahı sınağa çəkdiyi anda, o insan Allaha həqiqətən də etibar etmədiyini sübut edir. Qanunun təkrarı 6: 16-nın konteksti, insanların Allaha qarşı şikayət etdikləri və Onu sınadıqları səhrada Massa və Meribaya aiddir-çünki Onlara su verə biləcəyinə və ya verəcəyinə inanmadılar ("Massa", İbrani dilində fəsil. "sınamaq", digər adı "Meribah" felin qabırğasından, "çalışmaq"). Zəif və ya tərəddüd edən bir etibar, onu sabit etmək üçün bir işarə və ya dramatik bir müdaxilə axtarır.

İsa dedi: “Xeyr, etibarım mükəmməldir, bunu sübut etmək üçün qəhrəmancasına bir şey etməyə ehtiyac yoxdur. Mən də sənin istəyinə görə axmaq bir şey etməklə Allahın sözünü sınamayacağam. " Beləliklə, Məsihin mənəvi təbiəti öz ləyaqətini qorudu və Ataya olan sakit, inamlı etibarını yaşadı. Mələklərin Onu qoruyacaqlarını görmək üçün təhlükəli bir şey etməkdən imtina etdi.

3. Düşüb mənə ibadət et. Son cazibə cəsarətində heyrətamizdir. Demək olar ki, şeytan qalib gəlmədiyini başa düşdü və buna görə də heç bir şey itirmədən İsanın ona ibadət etməsini istədi. Məqsədi padşahın dünyaya gəldiyi işin qarşısını almaq idi.

İsanı yüksək bir dağa aparıb yer üzünün bütün səltənətlərini göstərdi. Bu ayə mistik, qeyri -adi bir şeyə bənzəyir. İsraildə çox şeyi görəcək qədər yüksək dağ yoxdur. Ancaq fikir yəqin ki, şeytanın bu krallıqlar haqqında bir az görmə təmin etməsidir. Və söz, yalnız İsa yıxılaraq Ona ibadət etsəydi, onları İsaya verəcəyi idi. Luka əlavə edir ki, Şeytan ona bu krallıqların verildiyini və onları kimə istəsə vermək onun haqqı olduğunu iddia edir. Şeytan İsaya deyirdi: “Bax, sən millətləri miras almaq üçün padşah olaraq gəldin. Budur. Niyə tacı əldə etmək üçün əziyyət çəkən xidmətçi olmaq dərdini keçir. Mənə bir anlıq hörmət göstər və mən imtina edəcəm. "

Şeytanın sözlərində belə, bunun pis bir cazibə olduğuna dair bəzi ipuçları var idi. Birincisi, bu təklif yalançıların şahzadəsi idi. Kim bilə -bilə şeytanla razılaşar? İsa daha sonra izah edəcək (Yəhya 8:44) əvvəldən yalançı olduğunu və həqiqətin onda olmadığını. Bu nə yalan idi. Şeytan həqiqətən Allahın Oğlunun ona inanacağını xəyal edirdi? Şeytan heç vaxt ona şeytanın qarşısında əyilmək üçün yem olan krallıqları verməzdi. Təəssüf ki, bir çox insan pis vəsvəsəyə inanır. Şübhəsiz ki, Adəm və Həvva etdilər.

İkincisi, Şeytanın təklif edə biləcəyi tək şey "krallıqlar", çoxluqlu krallıqlar idi-bu dünyadakı savaşan, bölünmüş, ziddiyyətli güclər və irqlər. Onları kim istəyir? Ata Oğula sülh, salehlik və harmoniyada birləşən bir Padşahlıq vəd etmişdi. Əlbəttə ki, satın alınmadan başqa belə bir səltənəti miras almaq üçün heç bir yol yoxdur, insan təbiətini krallığa uyğunlaşdırmaq üçün dəyişdirməkdən başqa, çünki onsuz dünyada heç vaxt sülh və harmoniya olmazdı. Şeytanın təklifi ucuz bir əvəzdir.

İsanın cavabı belə oldu: “Şeytan məndən uzaqlaş! Çünki yazılıb: & lsquoAllahınız Rəbbə ibadət edin və yalnız Ona qulluq edin. ”Bu da Qanunun təkrarı (6:13) kitabından gəlir. Bu, Müqəddəs Yazıların əsas həqiqətidir: yalnız Allaha ibadət edin. Salehlər üçün qaranlığın şahzadəsinə baş əymək və ona ibadət etmək ağlına belə gəlməzdi. İsa şeytana heç vaxt ibadət etməyəcəyi prinsipini qoruyacaqdı. Və beləliklə O, Allahın vaxtında və Allah yolunda səltənəti alacaqdı-Şeytanı məğlub edərək, əvvəlcə sınaqda, sonra da çarmıxda .. Və Onun iradəsi bu dünyanın təklif edə biləcəyindən daha yaxşı bir səltənət olacaq.

Əhdi -Ətiqin Arxa Planı

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, açıq -aşkar paralel və lazımlı fon Cənnətdəki vəsvəsədir. Oradakı cazibədar, ilan şəklində, insanların burada hökmranlıq edəcəyi bir məxluq olaraq, Şeytan maskalı olaraq gəlmədi, İsaya cəsarətli və birbaşa hücum etdi.

Cənnətdə vəsvəsəçi Allahın dediklərini sorğu -suala çəkdi. Yaradılış 3: 1-7 ayəsini 2-ci fəslin fonunda ətraflı araşdırsanız, Həvvanın ifadədə üç dəyişiklik etdiyini görəcəksiniz (yoxsa Adəm ona səhv danışdı?): Əvvəlcə o azaldı the privileges (God had said “you may eat to your heart's content of all the trees,” but she simply said, “we may eat”) second, she added to the prohibition (God had said, of this one tree “you must not eat,” but she added, “neither may you touch it”) and third, and most importantly, she was not convinced of the punishment of death (God had said, “You shall surely die,” and she said, “lest you die,” leaving it as a contingency). When the tempter saw this, he immediately denied the penalty for sin in exactly the words of the Creator: “You shall not surely die.” And this is the lie from the beginning, that you can sin and get away with it, or that God will not punish people whom He has made over sins like this.

The two observations to be made here are: Satan knew more precisely what God had said and was able to draw them into a discussion about the word of God with that advantage, and Satan boldly denied that there was a penalty for sin. This is why Jesus said that he was a liar from the beginning (John 8:44).

With that in mind we can see in Matthew 4 that Jesus could defeat Satan because He knew the word of God better than the tempter. He could come back with the wider picture: It is also written. Often temptation requires “getting rid of” one verse, or a prohibition that stands in the way (“if only that passage could be explained differently”). But the victorious believer will know how all of Scripture works, and that behind a prohibition or an instruction there is a general theological revelation that will govern the interpretation and application of details.

But we can also see that there is no trivial temptation. Eating from the tree in the Garden?--such a little thing. Turning stones into bread?--harmless. But each was a prompting from the devil to go against the will of God. And when anyone chooses to act contrary to what the living God wills, that person has chosen death. Satan knew that. We often do not we often think something small can be winked at, easily rationalized, even though we know at the time it is not what God wants. The Bible is filled with examples of this, and the more you study the Bible the more you will see them. One classic example is the case of Moses. Commanded to “speak” to the rock and bring water from it, he lost his temper and hit it (Num. 20). For that he was not allowed to go into the promised land. Who could blame Moses after putting up with the people for forty years in the wilderness? But, in the eyes of all the people he disobeyed God and gave them the impression that God (and he) was (were) getting fed up with the people. God wanted them to see His power--not Moses’ anger.

Well, in the Garden the aftermath of the temptation is also instructive. The text of Genesis 3 tells us that when the woman realized that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, and desirable for gaining wisdom, then she took and ate.

This is probably what John is referring to when he talks of the cravings in the world as the lust/desire of the flesh, the lust/desire of the eyes, and the pride of life (1 John 2:16). Temptation worked on all three levels--desire of the flesh to eat, desire of the eyes for beauty, and the desire to be like God, spiritual pride. But when they ate, all that they discovered were guilty fears and their vulnerability to evil.

New Testament Correlations

Hebrews.The Book of Hebrews tells us that we have a High Priest, Jesus Christ, who was tempted in every way as we are, yet remained without sin (Heb. 4:14-16). This means that He fully understands all that we face in this world--He was tempted in every way, not just in these three temptations at the outset, but throughout His life on earth. Therefore, Hebrews says, we may approach the throne of grace in prayer with confidence so that we may obtain mercy and grace to help in the time of need. Prayer to Christ in the times of temptation and trial is therefore critical for victory over temptation. And this makes sense--seek help from the one who did it.

James. If you look in a Bible study book, or a dictionary, or a theology book, or a concordance, you should find New Testament teachings on temptation or on Satan rather easily. James tells us “Resist the devil and he will flee from you” (4:7). That indicates that the devil will go where there is the least resistance. It also indicates that the human heart is capable of producing a good bit of evil without the devil’s prompting, a point that James makes in his epistle.

2 Corinthians. Paul also tells us that Satan masquerades as an angel of light (2 Cor. 11:14--but read the whole section of verses 1-15). Paul tells us that thanks to Scripture we are not ignorant of Satan’s devices, and therefore should be able to resist the tempter. But it will require more knowledge of Scripture, and better spiritual perception (see Hebrews 5:11-14). By knowing Scripture well, we will both know what the whole plan of God is for our lives, and we will be better able to perceive what would undermine it.

Conclusions and Applications

So we have here a great drama between Satan and Christ. It ends with Christ’s victory over the tempter because of His knowledge and use of the word of God. The attack of Satan was made against every vulnerable point--hunger, trust, and responsibility--and when these were held firmly, there was no other area the devil could attack. He struck at the material or physical need of food, but he found one who knew the spiritual was more important than the physical he struck at the spirit’s confidence in God, but found one whose trust in the Father did not need testing and he struck at the carrying out of the divine commission, but found one who was determined to carry out that plan in a divine way. Thus was Satan defeated.

What did this mean for Christ’s mission? It was a foretaste of the victory at the cross. Here Jesus defeated the tempter who tried to ruin His mission. But here Christ demonstrated that He would not be deterred from His mission. It was a very significant spiritual victory over the devil. And it would have given Jesus a tremendous boost (if we can say that reverently) He would know that the anointing of the Spirit gave Him the power to resist the evil one and to fulfill His mission.

On the theological level you might want to get off on an aside and think about what was going on here theologically. It makes a good little discussion. People often wonder whether or not Christ could have sinned, and if not, was it a real temptation? We would probably say that as Jesus He could be tempted, but as the divine Son He could not sin (and so it is bound up in the mystery of the two natures). But we would also say that at the moment of the temptation Jesus may not have known this--it was a real temptation and He worked through it. But Heaven knew He would not sin. In His time in this world there were times when Jesus had that greater knowledge and insight, and there were other times that He did not seem to have it or use it. And when and how this works is hard for us to know. But this was a true temptation. Satan thought he could win. Jesus fought back with His knowledge and obedience of Scripture. And Heaven was not surprised that He defeated Satan. And I do not think Satan was all that surprised either.

The applications or lessons that can be drawn from this passage are many--and you may think up others as well.

One very clear one would be the necessity of knowing Scripture, knowing what God’s will is (not for a career for your life, but the day in and day out spiritual life of devotion and obedience to God). This involves both understanding and being able to use the word of God in making choices between what is good and what is evil.

Another application would be the inspiration that can be drawn from the fact that Jesus as perfect man defeated Satan. Therefore, because he was tempted and because he was victorious, he understands us and stands ready to help. So prayer to him for victory would be a good lesson.

Other lessons can then be drawn from the individual temptations (and these have been discussed above so I will not go into detail here). The first had to do with knowing what is most important in life--obeying the word of God--and not living only to satisfy the flesh, or making a living, or using spiritual resources just to meet physical needs. Living by obedience to God has fallen on hard times today when so many are only interested in security of life through investments and entitlements, or indulging themselves in the good things of life. Seeking the good life can truly crowd out the spiritual things.

The second temptation had to do with trusting God. Those who truly know God and experience the reality of their faith daily do not need to find something spectacular to convince themselves and others. Today there is a growing pre-occupation with miraculous signs. Now God will do miraculous things--when He chooses to do them. But if people seek the spectacular in order to believe, or to convince themselves of the faith, it betrays a weak faith. Remember how in the vision of the rich man and the poor man Lazarus in their rewards, and the rich man asked Abraham for Lazarus to be sent to his family to warn them, thinking that they would believe if one came back from the dead? The answer was, “If they do not listen to Moses and the prophets [Scripture], they will not be convinced even if one rises from the dead” (Luke 16:31).

The third temptation had to do with fulfilling the commission or plan of God with a shortcut, not doing God’s way. This is the common temptation to avoid the means to get to the ends, or as is said, the end justifies the means. But with God there is a way to accomplish His plan for your life, and it calls for absolute devotion and obedience to Him. But Satan always offers shortcuts, that if looked at carefully, will ruin your life.

So there are a number of very useful lessons that can be drawn from this account. These should start your thinking. You can probably meditate on these for a while and find other examples of how the temptations would work in life, and how knowing what God wants would prevent them. The bottom line is that Jesus demonstrated for us how to achieve victory over temptation. In other words, we do not have to sin. There are ways to spiritual success, if we are willing to take them.

One thing that the rabbis taught on temptation is helpful. You work the issues and temptations and choices out like a business person, with a profit-loss ledger. If you make this choice and do this, what are the benefits, and what will the cost be? In many cases the cost, including fallout afterward, is just too high. A wise decision will count the cost.

If Christ had followed any one of these temptations, the immediate result might not have seemed so great, but the overall results would have been disastrous--He would have been a sinner, another fallen human like us, unable to redeem anyone, and the mission would have been ruined by the devil. But that was not going to happen, for the Father sent the Son into the world to redeem us, and by doing that He had to conquer Satan.


Meaning and Significance of the Temptation of Jesus

With regard to the significance of the temptation, refer to the gospel accounts. Matthew writes, "Then was Jesus led up of the Spirit" Mark expresses it, "The Spirit drove Him," while Luke declares He "was led by the Spirit." The one fact announced in these varied ways is of supreme importance to keep in mind if the true significance of this temptation is to be understood. A Divine plan was being worked out. It did not — to use a common expression — "happen" that Jesus met Satan and was tried. Neither is it true to say that the devil arranged the temptation.

Temptation here is in the Divine plan and purpose. Jesus went into the wilderness under the guidance of the Holy Spirit to find the devil. My own conviction is that if the devil could have escaped that day, he would have done so. It is a very popular fallacy that the enemy drove Christ into a corner and tempted Him. But the whole Divine story reveals that the facts were quite otherwise. God's perfect Man, led by the Spirit - or as Mark in his own characteristic and forceful way expresses it, driven by the Spirit - passes down into the wilderness, and compels the adversary to stand out clear from all secondary causes, and to enter into direct combat. This is not the devil's method. He ever puts something between himself and the man he would tempt. He hides his own personality wherever possible. To our first parents he did not suggest that they should serve him, but that they should please themselves. Jesus dragged him from behind everything, and put him in front, that for once, not through the subtlety of a second cause, but directly, he might do his worst against a pure soul.

Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. He was tempted of the devil during forty days, during the whole of which period He was still led by the Spirit. The Spirit took Him to the place of temptation, and was with Him through the process of temptation. Not in His Deity did He resist, but in His perfect Manhood. Manhood is however never able to successfully resist temptations of the devil save when fulfilling a first Divine intention, that, namely, of depending upon God, and thus being guided by the Spirit of God. Thus the Man Jesus was led by the Spirit into the wilderness, and was led by the Spirit through all the process of temptation.

Buradan uyğunlaşdırılıb The Crises of the Christ, Book III, Chapter X, by G. Campbell Morgan.


According to the Gospels of Matthew (4:1-11) and Luke (4:1-13) Jesus was let by the holy spirit into the desert right after he was baptized by John in the Jordan River. While Jesus fasted, the devil tempted him three times to prove his divinity by demonstrating his supernatural powers.

Each time, Jesus rejected the tempter with a quotation from the Book of Deuteronomy, So the devil left and angels brought food to Jesus, who was famished.

According to tradition from the 12th century, two of the devil’s temptations were on the Mount of Temptation.


Temptation of Jesus - History

The 3 Temptations of Jesus

Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting forty days and forty nights, he was hungry. The tempter came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.” Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”

Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. “If you are the Son of God , he said, “throw yourself down. For it is written: ‘He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.’” Jesus answered him, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’”

Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. “All this I will give you , he said, “if you will bow down and worship me.” Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only.’”

Then the devil left Him, and angels came and attended him.

A fter His baptism, Jesus is lead into the wilderness by the Holy Spirit to be tempted. Now why would the Spirit do that? Undoubtedly during those 40 days and nights, Jesus was praying, thinking, questioning and seeking what God wanted Him to do and undoubtedly the Holy Spirit revealed to Him what He had to do. Save the world. Many of us know Jesus is the Son of God, and in our thinking, temptation "shouldn't have been a problem for Jesus", because He is 100% God and can conquer anything. Of course, we are saying this after the fact. To some of us, it might seem like an exercise done merely for our benefit to see that Jesus was indeed obedient to God, but the Holy Spirit brought Jesus to the wilderness to prepare Him for the journey to come.

The fact that Jesus is tested by the devil, reveals that He is also 100% human. The temptations are real. Jesus has the same weaknesses, struggles, doubts, fears and wishes that we have. By coming to earth as a man, Jesus humbled Himself to live and be as one of us.

Why the wilderness? Because the wilderness is void, far from any manmade civilization and distraction. Unpredictable and harsh it is a place that offers nothing but the possibility of death. As the word itself says, it is wild. To be in the wilderness is to be alone totally relying on God for survival.

Moses and Elijah also fasted and prayed for 40 days and nights in the wilderness in preparation for their work for God. Those 40 days were difficult times of intense spiritual struggle. Moses fasted and prayed for 40 days on a mountaintop before he received the 10 commandment stone tablets from God and afterwards when he saw that the people had sinned. (Deuteronomy 9:9-18, Exodus 34:28). Elijah traveled and fasted 40 days and nights through the wilderness to the mountain of God. (1 Kings 19:4-8). The importance of prayer and fasting is denying oneself and following the will of God. Fasting alone is not enough, but must go hand in hand with prayer. Jesus follows the path of Moses and Elijah to cleanse, purify and seek God's will in the wilderness.

More significantly, the 40 days and nights are also a parallel to the 40 years the Israelites spent wandering the desert because of their lack of faith in God. Their faith was tested and they failed. They never saw the Promised Land. Was this test in the desert, Jesus' Life and Sacrifice, the way that He would correct their failure? The Israelites did not see the Promised Land, but by following through and serving God only, Jesus made the way so His people could NOW enter the Promised Land.

When we read Jesus' rebuke to the devil, we imagine Him to be faithful, confident and strong. But we are not privy to Jesus' facial expressions when He rebukes the devil, nor do we hear the tone of His voice. After 40 days and nights of fasting in the unrelenting desert heat along with struggle, fear and doubt, Jesus must have been weak, frail and exhausted. Was Jesus fighting with every ounce of His strength to keep the devil away? When quoting the Scripture, was Jesus also reminding Himself of God's Word? Jesus' responses don't reveal the internal struggle He had with these temptations, but we know that He did not sin and was obedient.

In the first and second temptations, the devil challenges Jesus, “If you are the Son of God. & quot Though the Holy Spirit had revealed to Jesus that He was the Son of God, could it be that part of the devil's temptation was to cause doubt about Jesus' divinity? If this is true, then any doubt of who Jesus really was, might have caused Jesus to falter. The devil was hoping this would be the case.

But all of Jesus' responses declare in faith, "It is written. & quot The final word that the devil cannot dispute: The Word of God.

Though there were many temptations throughout the 40 days and nights, the Gospels focus on these three. Jesus was tempted by these particular temptations because He struggled with the same struggles that we have: whether to live our life our way OR to live serving God wherever it will lead.

Jesus was tempted by the devil to abandon the hard difficult road ahead and take the shortcut to power, wealth and glory. The devil wanted to stop Jesus from fulfilling God's plan and so he tempts Jesus with everything he's got, tempting Him from every angle.

You can't tempt someone with "bread" who isn't hungry. These particular temptations reveal what was at the heart of Jesus' desires and fears after His time in the wilderness. The only way He could continue with His ministry would be to conquer these temptations and put God first. His temptations were opportunities to "back out" from doing God's will and do what He wanted. These temptations were tied directly to His obedience to God.


The 1st temptation:

“If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”

The devil starts by questioning Jesus' divinity, challenging Him to prove His power by satisfying His hunger. After 40 days without food, Jesus was famished and the devil tempted Jesus with the first thing on Jesus' mind: Food.

But Jesus' response is: “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’” quoting Deuteronomy 8:1-3.

Even in weakness and intense hunger, Jesus words say that He will not live for His own appetites but will live to follow God's will. God comes first. But what would have been the big deal if He just turned a few stones into bread? He already finished most of His fasting and praying. It would have been OK wouldn't it?

All of us live to satisfy ourselves. Our earthly appetites. We seek to put food on the table, a roof over our heads and make something of ourselves. But obedience to God is at the very bottom of our list of things to do. Jesus sought the will of the Father. That is His food. His Heavenly appetite. This was what Jesus was actually hungry for: God's Word. He will not be driven by His fleshly wants, but will seek only to follow God in faith. He denies Himself.

The 2nd Temptation:

“If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. For it is written: ‘He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.

Here the devil takes Jesus to the top of the Temple of Jerusalem and quotes Psalm 91: 11-12, challenging Him again to prove His divinity and test God by jumping off the top. Now why such a bizarre test? Why would Jesus even be tempted to jump off the top of the Temple of Jerusalem?

Perhaps the devil was beckoning Jesus to test God with an ultimatum to force God to prove Himself and clear up any doubts He had- &ldquoIf you are truly the Messiah, God will protect you with angels and you will know He is with you, but if you are wrong, then you will die in your folly and escape this path He is leading you to."

The devil is tempting Jesus by telling him that God will protect Him from injury or death if He is truly the Messiah, but underneath this harmless temptation is the real reason the devil wants to lead Jesus: to tempt Him into self glory.

By jumping off the top of the Temple and floating down on the wings of angels, all the Jewish Temple worshipers would behold Jesus descending from Heaven, as they would have expected the Messiah to arrive. It would have been an amazing spectacle. People would have immediately worshiped Him as their King. His life from then on would have been of power, authority and glory. But isn't that why Jesus came to earth, to lead His people? The Jews were seeking such a Messiah that would come to save them. A strong mighty leader who would descend from Heaven and set up God's Kingdom on earth. But that is not why Jesus came. He didn't come for His own glory, but to be a humble servant to do the purpose of God. And that purpose, was to be a sacrifice for mankind. Again, He is taking a step back from His own will to instead do the will of God.

T he devil disguises this true temptation for what it will lead to.
Like a person who sins, the devil says, "Don't worry about it, it will be no big deal. Nothing will happen to you." But one sin leads to another and another. This is how an innocent sin leads to a greater evil. By asking Jesus merely to test if God will protect Him, the devil is setting Him up to prove who He was, offering quick adoration without the pain and suffering to come. A shortcut to glory.

But isn't he quoting Psalm 91:11-12? Yes, even the devil quotes Scripture. But the devil twists the meaning of the Scripture (which he still does today) prodding Jesus to misuse the true intention of the Scripture. The Psalms speak of God's protection to those who trust Him, but the promise is not to be used as a way of testing God. It is much like some Christians today who quote Mark 16:17-18, intentionally handling poisonous snakes to test God and prove to themselves their spiritual ranking.

But Jesus understands that we are to serve God only. Not vice versa. It all goes back to the will of God. It is not about what we want, but what God wants. By having the ability to CONTROL God, one would have great POWER. But Jesus humbles Himself and denounces Satan's temptation.

“It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’”

Jesus quotes Deuteronomy 6:16 which was related to Exodus 17:1-7, when the Israelites complained to Moses about taking them out into the desert saying, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" By complaining they displayed their lack of faith in God and a demand for proof. "Is the LORD among us, or not?"

In the same way, so many of us today want God to give us a sign, answer our prayers or ask God to prove Himself by some miracle before we will have faith. Faith alone and the promise of God is not enough for us, so we test God.

This temptation was a test of Jesus' faith. Did it also go through Jesus mind that the Lord brought Him through this journey just to die? Did Jesus also want a confirmation that God was indeed with Him? The devil played on Jesus' doubts with an offer of an easy out and a reward of power and glory.

But Jesus' humbleness and faith wins out. He knows that God is indeed with Him. Jesus again denies Himself.

The 3rd Temptation:
Here the devil finally lays it all out to Jesus.

“All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me.”

The devil takes Him even higher to the top of the mountain to show Him the earth's offerings. This temptation was the biggest one of all. The offer. to be like God. He can have wealth, possession, glory and power, but the cost is an exchange. Instead of serving God, He would have to serve the devil.

Jesus rebukes his final offer, calling him out by name, "Away from me, Satan! For it is written: 'Worship the Lord God, and serve him only.'"

He gives up this greatest temptation: To have it all.

As Christians we all believe that we reject Satan, but how many of us work to get what Satan offers: money, recognition, authority, glory and possessions? Our lives are dedicated to serving ourselves rather than God. As Jesus would later say in His ministry, "You cannot serve both God and mammon." -Matthew 6:24

In order to succeed, many business people will do and say anything to advance to the top, trampling on many along the way. They also sacrifice so many important things like family or friends, honesty, morality or integrity because their business comes first. It is their god. As Jesus says in Matthew 16:26 "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?"

The devil can only offer the temporal worldly treasures that will pass away, but Jesus seeks God's eternal treasures that the devil cannot offer.

Jesus answers the devil with Exodus 20:3, "You shall have no other gods before Me." Jesus will serve only God, turning down this offer to have everything. Jesus denies Himself for the third time.

The devil finally left after this. there was nothing else he could offer. He had offered Jesus EVERYTHING. and Jesus turned him down.

Each of the temptations of Christ are the same temptations we all face daily:

1. Seeking to satisfy ourself instead of God.

2. Manipulating God to attain our goals of power and glory.

3. To BE as God. To have it all.

By denying these 3 temptations Jesus denies this earthly life. His food is to serve God, not Himself. And that was Jesus' great struggle: to live His life for God instead of Himself.

Passing these 3 temptations, Jesus has surrendered Himself for God's use. He was now prepared for the great work of God to come. By denying Satan, He was ready to follow God in total obedience, resulting in the greatest gift to the world: salvation and reconciliation of humankind to God. He died so we could return to fellowship with the Father.

That is why the angels ministered to Him when the temptations were over. Rejecting these temptations was the final obstacle for Jesus. He denied Himself for our sake. He could have had a king's life of earthly satisfaction, power and wealth, but instead His short life on earth was for the purpose of saving us.

His temptations lasted up until the end, even in His final hour at the Garden of Gethsemane when Jesus struggled with His temptations to escape from God's will. His emotions are real. His fear is real.

They came to a place named Gethsemane and He said to His disciples, "Sit here until I have prayed." And He took with Him Peter and James and John, and began to be very distressed and troubled. And He said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death remain here and keep watch." And He went a little beyond them, and fell to the ground and began to pray that if it were possible, the hour might pass Him by. And He was saying, "Abba! Father! All things are possible for You remove this cup from Me yet not what I will, but what You will." - Mark 14: 32-36

His last words say it all. "yet not what I will, but what You will."

It was His great love for God and us, His people, that He sacrificed His own life for our sake. The Cross was the ultimate sacrifice. He died so that we could live to enter the Promised Land with Him. THAT was God's will: to reconcile God and man back together in His great love.


Temptation of Christ

The temptation of Christ is detailed in the Gospels of Matthew, Mark and Luke. After His baptism, Jesus went into the desert where he didn't eat for 40 days. Then He was temped by Satan who told him to change stones into bread. Jesus didn't do it even though he must have been hungry. He said that Man does not live by bread alone, but by the words that come from the Father's (God's) mouth. The devil then told Jesus to jump off the highest part of the Temple to show his power, since the Bible said that God would send angels to save Him. Jesus replied that the Bible also says not to "test the Lord your God". Then the Devil offered to give Jesus all of the World's kingdoms if Jesus would worship him. Jesus replied that we should worship only God.

All three temptations are recorded in each of the three Synoptic Gospels. But the order in which they were told is different between the accounts. Some scholars think the Gospel authors chose the order of the three temptations to make a particular point, not just because they were careless in telling the story. [1]


Christ – Victorious over Temptations

“If you are the Son of God, command these stones to become bread,” the devil said. The Lord’s response (Matt. 4:4) provides insight into the nature of this temptation. Jesus knew that it was the will of God for him to fast and be tested. A miracle, to bring his fast to an end, would have reflected upon his absolute trust in God. By quoting Moses’ admonition to the Israelites in the wilderness (Deut. 8:3), Jesus acknowledged his complete trust and dependence on God. Every word from God is reliable, and we shall survive and live if we depend on his promises and meet his requirements.

“If you are the Son of God, cast yourself down.” The devil appealed to Psalm 91:11-12, implying that God would not let Jesus fall to his death. In effect, Satan was saying, “So you trust God completely? Well cast yourself down after all, he has promised to protect you.” The protection that God affords the faithful is not without conditions. The Lord recognized that such provocation of God is sin, and he would not submit his Father to a frivolous test. Therefore, Jesus quoted from Deuteronomy 6:16 to ward off the temptation.

Lastly, the devil promised to give Jesus the kingdoms of the world on one condition. “Fall down and worship me,” the devil offered. How, in any respect, could this be considered a temptation? The temptation lay in the tendency for humanity to avoid the hard way, and for Christ the hard way was unbelievable suffering — both the physical torture for which he was marked, and the spiritual agony that he would endure in bearing the wrath of his Father because of our sins. But the Lord would not be discouraged from fulfilling the will of God, even though it put him through suffering unimaginable (Matt. 26:38).


Videoya baxın: ÖMƏR ƏL-FARUQ KİMDİR? - 2ci xəlifə - Ümmətin məşhur simaları (Iyul 2022).


Şərhlər:

 1. Connacht

  Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bu yaxşı fikirdir. Mən səni dəstəkləyirəm.

 2. Shaktimuro

  Və çox yaxşı fikirləriniz olmadan nə edirik

 3. Langleah

  Where the world slides?

 4. Miroslav

  Tamamilə onunla razıyam. Əla fikir, mən sizinlə razıyam.

 5. Macalpin

  Excuse, that I interrupt you, would like to offer other decision.

 6. Daibhidh

  Üzr istəyirəm, amma səhv etdiyinizi düşünürəm. Mən mövqeyimizi müdafiə edə bilərəm. PM-də mənə e-poçt göndərin, müzakirə edəcəyik.

 7. Kazizilkree

  The sympathetic phraseMesaj yazmaq