Podkastlar

Son orta əsr Burgundyasında kiçik şəhər həyatı: Cluny hadisəsi

Son orta əsr Burgundyasında kiçik şəhər həyatı: Cluny hadisəsi

Son orta əsr Burgundyasında kiçik şəhər həyatı: Cluny hadisəsi

Michael Jones tərəfindən

Revue belge de filologie et d’histoire, Cild 78: 2 (2000)

Giriş: AD 909-cu ildə qurulan Cluny'nin Benediktin abidəsi misilsiz bir fenomen idi: məclisdə, sənətdə və siyasətdə, mənəvi və dünyəvi gücü və təsiri çoxdan bənzərsiz idi. Bağlı prioritetlər sistemi və Cluniac rahiblərinin, Roma da daxil olmaqla, vacib yepiskopiklərə yüksəldilməsi ilə, bu təsir on birinci və on ikinci əsrlərdə birbaşa və ya dolayı yolla Avropanın böyük hissəsinə yayıldı. Hugues de Semur (St Hugh - 1049-1109 hökmranlığı) da daxil olmaqla, diqqətəlayiq və uzun ömürlü abbatların rəhbərliyi altında Cluny bütün orta əsr monastırlarından ən qüdrətli oldu; nüfuzu və nüfuzu bərabər idi və bəzən papanın nüfuzunu da aşdı. Cluny və onun qızı evlərindəki monastır rejimi son dərəcə möhtəşəm binalarda səslənən musiqi, zəngin bəzək əşyaları və təmtəraqlı geyimlərlə bəzədilmiş kompleks bir ayin, çox uzun xidmətlər ilə xarakterizə olunurdu. Cluniac monastırlığının maddi apogeyə çatmasına imkan verən sərvət, əsas olaraq abidənin Burqundiyada və digər yerlərdə qazandığı geniş torpaqlardan, kralların, lordların və saysız-hesabsız daha kiçik şəxsiyyətlərin səxavəti və papaların keçməsi nəticəsində əldə edilən gəlirlərdən əldə edildi. , zəvvarlar və digər ziyarətçilər.

Ana cəmiyyətinin daxili ehtiyaclarına xidmət etmək üçün abidənin qapılarında tacirlər və tacirlərin, hüquq adamlarının və hər növ sənətkarların tezliklə özlərini qurduqları bir şəhər böyüdü. Bir çox kasıb insanlar da rahiblərin yardımını almaq üçün Kluniyə axın etdilər. Orta əsrlərdə şəhərin talelərini geniş qeyd edərək, onları fərqli qeydlərdən yenidən qura bildiyimiz qədər, XII əsrin əvvəllərində zirvəsinə çatan böyük manastırın təqibini izlədik. Günümüzdə hələ sağ qalan küçə planının və ətrafdakı monastır və şəhər mühəndislərinin deyil, evlərin bir çoxunun da Cluny'nin ən böyük iqtisadi müvəffəqiyyətə qovuşduğu dövrü XII-XIII əsrlərə aid olduğu bu günə qrafik olaraq şahid ola bilərik.

Manastırın çiçəklənməsindən bəri çox əsrlər keçməsinə baxmayaraq, əvvəlcə kölgəsində böyüyən şəhər icması bir çox cəhətdən hələ də orta əsr şəhəridir, heç olmasa 150 Romanesk evi yaşadığına görə, bunların bir neçəsindən çoxu hələ də ticarət üçün istifadə olunur. əvvəlcə qurulduqları məqsədlər.


Videoya baxın: İngiltərə orta əsrlərdə. Emil Ağayev ilə Tarix. (Dekabr 2021).