Podkastlar

‘Tanrı bəlası’ nı görmək və eşitmək: Hun Attila film, musiqi və operada

‘Tanrı bəlası’ nı görmək və eşitmək: Hun Attila film, musiqi və operada


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Murray Dahm tərəfindən

Hun Attila, 8 və ya 9-cu əsrlərdə ‘Tanrı bəlası’ adını qazandı St Lupusun Həyatı. Tarixin ən böyük bədxahlarından biri olaraq qalır. Adını söyləyin və ya çağırın və bu tamamilə pis bir insan haqqında danışdığımızın açıq bir əlamətidir: yaxşı və doğru olan hər şeyi barbar bir məhv edən. John Man, Attilanın ‘xalq yaddaşında yalnız Çingiz Xan tərəfindən uyğunlaşdırılan ən pis kabusumuz kimi xatırlandığını’ düşünür. Ancaq bir az daha dərindən baxdığımızda hər şey o qədər də sadə deyil.

Çingiz Xandan fərqli olaraq, Attila müxtəlif sənət növlərində - klassikdən çağdaş musiqiyə, heykəltəraşlığa, rəssamlığa, operaya, bədii ədəbiyyata və filmə qədər hər cür fərqli şəkildə, müsbət və mənfi münasibət bəsləyən bir şəxsiyyətdir. Bütün bu sənət növlərində həmişə gözlədiyimiz xaricdəki cani deyil, həm də nəcib, qəhrəman, qurban və hətta cinsiyyət simvolu kimi təsvir edilə bilən bir fiqurdur. Bu cür müxtəlif bir ifadədən şübhələnirsinizsə, sizə yalnız Disney’dən xarakteri xatırlatmaq lazımdır Dolaşıq (2010), əslində filmin (anti) qəhrəmanları olan Snuggly Duckling-in səhv başa düşülən cani sakinlərindən biri: Attila Cupcake. Və ya, 2001-ci il televiziya mini-seriyasındakı Gerard Butler’in üstsüz Attilasına nəzər salın (lakin ilk ‘seks simvolu’ Attila deyil). Son vaxtlar (2018-ci ildə) Rory McCann (Sandor ‘The Hound’ Clegane rolundan təzə) ilə cani köklərinə qaytarıldı. Taxt Oyunları) Attila kimi, onu psixopat kimi oynayır.

Hun Attila kim idi?

Hun Attila, MS 434-cü ildən 453-cü ildə ölümünə qədər nisbətən qısa bir müddətdə Şərqi və Mərkəzi Avropada mərkəzləşmiş bir qəbilə imperatorluğunu idarə etdi. Hunlar, eramızın IV əsrində Roma tarixinə şiddətlə çıxdılar, lakin ondan çox əvvəl var idi. Tarixçi Ammianus Marcellinus bunları 370-ci illərdə Roma imperiyasının barbar istilaları kontekstində xatırlayır. Hündürlüyündə Attila imperatorluğu Qara dənizdən Roma Qalliyasına qədər uzanırdı (Orleana qədər). Həm Şərq, həm də Qərbi Roma imperatorluğunun böyük ərazilərini işğal etdi, dağıtdı və fəth etdi, irəliləməsi yalnız 451-ci ildə Kataloniya düzənliyində (və ya Şalonlar) Döyüşdə dayandı, lakin sonra da güclü bir təhlükə olaraq qaldı və sonradan İtaliyanı işğal etdi. Atilla Roma vilayətlərini darmadağın etdi və (qeyri-adi) fəthlərdə bir neçə şəhəri aldı. Konstantinopolu mühasirəyə aldı (almasa da) və bir neçə dəfə ondan sülhü təmin etmək üçün həm Şərq, həm də Qərb imperatorluğundan külli miqdarda qızıl qəbul etdi. 453-cü ildə, Roma imperiyasına qarşı daha çox kampaniya planlaşdıraraq öldü.

Attila və Hunların mənşəyi mübahisəlidir. Bəziləri onları Gotik xalq, bəziləri İskit, Slav, Avrasiya və ya şərqi Asiyadan, bəlkə də Monqolustana qədər gəlmiş kimi görürlər (və buna görə Atilla'yı Çingiz Xanın öncüsü olaraq görürlər). Əvvəlcə müasir Çinin şimalında yerləşən, eramızdan əvvəl III əsrdə eramızın I əsrinə qədər çiçəklənən Xionnu imperatorluğunun bir hissəsi ola bilər. Xionnuların kim olduğu dəqiq olaraq alimləri də böldü, lakin çox etik və çoxdilli olduqlarını, sonrakı Hunnik imperatorluğunun əks etdirdiyi bir şey idi.

Hunların dili də bölünməyə davam edir - bəziləri türkcə, ya da Sibirin Ket dili olduğunu, bəziləri isə misilsiz və bəlkə də Xionnunun orijinal dili olduğunu mübahisələndirirlər. Bütün bu fikirlərə Attila və Hunların sənət və filmdəki müxtəlif təsvirlərində rast gəlinir. Hunnic imperatorluğu, şübhəsiz ki, çoxbucaqlı idi (mərkəzi Dnepr və Dunay çayları arasındakı bir ərazidə) və Alanı'dan Greuthungi, Tervingi, Sciri'ye qədər Hunların və digər xalqların nəzarət etdiyi ərazinin geniş ərazilərindən bütün qəbilələri özündə birləşdirdi. onlar tərəfindən. Hunların Roma imperatorluğu ilə qarşılaşdıqları yerə çatması üçün bir növ qərbə doğru köçə başladıqlarını söylədilər.

Sonrakı əsrlər boyu Hunlar hərəkət etdikləri zaman tayfaları özlərinə topladılar, eyni zamanda öz yollarında qərbə doğru irəliləyən əhaliyə təzyiq göstərdilər. Bu xalqlardan bir neçəsi subyekt xalqlardan daha çox müttəfiq idilər, baxmayaraq ki, bu cür xalqların arasındakı fərq və status həmişə aydın deyil və ya mənbələr həmişə qənaətbəxş deyildir. Bu geniş Hunnik imperatorluğunun, padşahların eyni ailədən qardaş olduqları qeyri-adi bir cüt padşahlıq tərəfindən idarə olunduğu görünür. Bəziləri bu ikili krallığın bir Xiongnu qurumu olduğunu iddia edirlər. Latın və Yunan mənbələrində Hunlara Sasanilərə hücum edən Basich və Kursich ilə qarşılaşan kimi 4-cü əsrin sonlarından bəri bu ikili padşahlığa dair dəlillərimiz var.

Yəqin ki, Hunların Qotlarla ittifaq etdiyi və həm qərb, həm də şərqi Roma imperatorluqlarına basqın və ya basqın etdiyi dövrdə doğulmuşdur, Attila zadəgan bir ailədən idi və atası Mundzuk (və ya Mundiuch) iki Hunnik padşahı Octar və Rua'nın qardaşı idi. . Octar 430-da, Rua 434-cü ildə öldü. Qardaşlarının oğulları Attila və Bleda bu səbəbdən ikili padşahlığı miras aldılar. Bu diarxiya, Attila, 444-cü ildə böyük qardaşı Bledanın ölümündə yeganə gücə çatana qədər qaldı. Bu səbəbdən Attila, ehtimal ki, 50 yaşında (bəlkə də daha böyük) idi və qeyd etməliyik ki, onun filmdəki təsvirlərinin heç biri onu göstərməyə yaxın deyil əlli yaşlı bir kişi.

Hunlar, Qərbi və Şərqi Roma İmperiyasının hökmdarları ilə müxtəlif ittifaqlar qurdular və ordularında muzdlu döyüşdülər. Yeni padşahlar 435-cü ildə Roma ərazilərindən uzaq durmaq üçün bir ittifaq qurdular. Bunun əvəzinə Hunlar Sasani Pers İmperatorluğuna qarşı hərəkət etdilər, lakin dəf edildi və daha sonra 440-cı ildə yenidən Roma ərazilərini işğal etdilər. Müqavilənin müddəti bitdi), Illyricum və Moesia'nın Roma əyalətlərinə keçdi. 441-ci ildə Hunlar Balkanları işğal edərək bir neçə şəhəri ələ keçirdi və 443-cü ildə Hunlar Konstantinopoldakı Theodosiusa qarşı çevrildi, şəhərləri alaraq Konstantinopolun özünü mühasirəyə aldı. Bizans hökmdarı barışığa iddia qaldırdı və 2.000 kiloqram qızıl böyük bir təzminat ödədi, əlavə olaraq illik 700 kiloqram xərci qəbul etdi.

Hunlar, razı qaldılar, sonra Tuna çayından geri çəkildilər. Bleda bundan qısa müddət sonra öldü və Attila tək kral olaraq nəzarəti ələ aldı. Jordanes, Attilanın qardaşını öldürdüyünü ehtimal edir. 447-ci ildə Attila bir daha Moesia'yı işğal etdi, Şərqi Roma ordularını məğlub etdi və Balkanlar və Yunanıstandan keçdi (Termopilin keçidinə çatdı). 450-ci ildə diqqətini Romaya qarşı deyil, Toulouse mərkəzli Visigothic Kingdom-a qarşı qərbə çevirdi.

Elə həmin il, qərbli Roma imperatoru III Valentinianın böyük bacısı Justa Grata Honoria, Attilaya kömək etmək üçün bir müraciət göndərdi. Bu istək, Attilaya olan sevgisinin bəyannaməsi daxil olmaqla şərh edilmişdir. 417 və ya 418-ci il təvəllüdlü Honoria, tez-tez Attila ilə qarşılıqlı əlaqəsinə bağlı olan bir şöhrətpərəst və iddialı (və Teodor Mommsen tərəfindən "gülünc" adlandırıldı) kimi şərh olunur. J. B. Bury, Roma tarixindəki ‘qısa, lakin gözə çarpan və çirkin’ hissəsindən danışdı.

Honoria ilə senator Flavius ​​Bessus Herkulanus (452-ci ildə konsul olacaq) arasında bir evlilik qurulduğu görünür. Honoria, bacısı Pulcheria ilə birlikdə evlənmək qadağan edilmişdi. Antakyalı Yəhyanın (VII əsrdə yazdığına görə) Honoria, palatadakı Evgeniyeni yoldan çıxartdı və əlaqələri aşkarlandı. Marcellinus Comes (VI əsrdə yazı) bir manastara göndərildiyini iddia edir, lakin onun dəlilləri şübhəlidir və tarixlər üst-üstə düşmür.

Həqiqət nə olursa olsun, Honoria üzüyü ilə birlikdə Attilaya bir məktub göndərdi və Attila bu xahişi evlilik təklifi kimi şərh etdi. Qəbul etdi - qərbi Roma imperatorluğunun yarısını cehiz olaraq istədi. Valentinian şərtlərdən geri çəkilməyə çalışdı və Attila gələcək və haqlı olanı alacağını söylədi. Evlilik təklifinin (ən azından rəsmi birinin) aktuallığı çətin görünür - Honoria'nın anası Galla Placidia, imperator Honorius'un bacısı və general Stilicho'nun keçmiş həyat yoldaşı AD 409'da əmisi oğlu Serena'nın ölümünə icazə vermişdi. Gotlar tərəfindən köçürülmüşdü, lakin daha sonra lideri Athaulf ilə evləndi və ona bir oğul verdi. Birlik kobud bir skandal olaraq qəbul edildi və Romadan bəri qırx il ərzində münasibət dəyişmədi.

İtaliyaya getməzdən əvvəl Attila, Franklar ardıcıllığına müdaxilə etdiyi Galliyadakı vəziyyətlə məşğul olmalı idi. Roma generalı Aëtius (Hunlu girov götürülmüş və hətta karyerasında əvvəl Attila ilə yanında döyüşmüşdü), frankların qarşı qrupu ilə və Visigot kralı Teodoric ilə Attilaya qarşı çıxmaq üçün ittifaq etdi. Galliyadan keçdiyi yolda şəhərləri fəth edən Attila, Orleandan uzaqlaşdırıldı və daha sonra Fransanın şimal-şərqindəki Şampan-Ardenne bölgəsində, ehtimal ki, Kataloniya düzənliyindəki döyüşdə müttəfiq qüvvələr tərəfindən dayandı. Hunlar qan içində qaldılar və geri çəkilməyə məcbur oldular, lakin yenə də toxunulmazdılar. Üstəlik, Teodoric öldürüldü və Aëtius üstünlüyünə basmadı və buna görə Hunlar döyüşdən əvvəl olduğu kimi böyük bir təhlükə olaraq qaldılar.

Ardından Attila 452-ci ildə İtaliyanı işğal etdi və Honoria ilə evlənmək iddiasına basdı. Honoria bu anda tarixi qeydlərdən yoxa çıxır, ancaq onun taleyini bilmirik, ehtimal ki, 455-ci ildə öldü, çünki Karfagenə Vandallar tərəfindən girov götürülməmişdi (baldızı və qardaşları kimi) ) III Valentinanın öldürülməsindən sonra. Attila, Şimali İtaliyanı darmadağın etdi, şəhərləri işdən azad etdi və irəliləməsindən qaçan bütün icmaları göndərdi (bir qrup, əfsanəyə görə, Venesiyanı qurdu). 451-ci ildə İtaliya da məhsul uğursuzluğuna məruz qalmışdı və buna görə vəziyyəti ağır idi.

Attila Po çayında dayandı və III Valentinianus Mantuadakı Papa I Leo da daxil olmaqla Hun kralı üçün elçilər göndərdi. Attilanın Romaya çatmamasından çox şey edilmişdir, lakin o vaxta qədər şəhərin rolu böyük dərəcədə simvolik idi; heç bir siyasi funksiyası yox idi. Bununla birlikdə, Papanın Roma Yepiskopu olduğu və beləliklə Atilla hekayəsindəki Xristianlığın funksiyası üstünlük təşkil etdi, lakin şəhər Attilanın dövrü ilə siyasi baxımdan əhəmiyyətsiz idi.

5-ci əsrdə Roma paytaxtı Ravenna’da Milan (Mediolanum) ilə birlikdə ikinci ən əhəmiyyətli şəhərdə yerləşdi - 286-402-ci illərdən bəri paytaxt idi (Visigotlar tərəfindən mühasirəyə alındığı zaman) və Po çayının şimalında idi. Attila Mediolanumu 452-ci ildə mühasirəyə aldı. Buna görə Romalılar barışıq şərtləri ilə danışıqlar apardılar və Attila Dunay üzərindən geri dönən İtaliyanı boşaltdı (və bunu Şərq Roma ordusunun öz torpaqlarına şərqdən hücum edərək təşviq etdi).

Leo ilə görüş çox simvolikaya qovuşdu və sonrakı mənbələrdə böyük xüsusiyyətlərə sahib oldu, lakin ilk mənbələrdən birində İtaliyanın istilasından dönməyin səbəbi Atilicin etdiyi kimi Attilanın da tezliklə ölməsi qorxusu idi. 410-cu ildə Romanı işdən çıxaranda. Hun yurdlarına qayıtdıqdan bir müddət sonra, Gotik və ya Şərqi Alman şahzadəsi (müxtəlif krallıqlar ilə əlaqələndirilən və daha sonra Kriemhild və Gudrun kimi adlandırılan) Ildico ilə evliliyi qeyd edən bir ziyafətdə Attila burnundan qan gəldi. boğularaq öldürüldü. Ölümünün dəqiq səbəbi çox müzakirə edilmiş və çox dramatik spekülasyonların (zəhər və sui-qəsd daxil olmaqla) vasitə olmuşdur. Ölümü ilə Hunnik krallığı Attilanın üç oğlu Ellac, Dengiziç və Erak arasında bölüşdürüldü, lakin Hunların gücü sürətlə dağıldı və Roma və Bizans sərhədləri üçün təhlükə yaratmağa başladılar.

Qaranlığa qərq oldunuz?

Attilanın təsvirlərini burada müzakirə etməyi seçərək, onun Son Roma və ya Orta Orta əsrlər dövrünə (bu cür şeylər istənilən dərəcədə bulanmış) kateqoriyasına daxil olub-olmaması ilə bağlı mübahisəli olmaq niyyətində deyiləm. Orta əsrlər dövrünün başlanğıcını Qərbi Roma İmperiyasının süqutuna qədər qəbul etsək (özünə qarşı çıxan bir şey), o zaman sadəcə ‘Roma nə vaxt yıxıldı?’ Demək sadəcə düşür. Ha.

'Ümumiyyətlə' ifadəsini istifadə edə bilsək, 410-cu ilin Qərbi Roma İmperatorluğunun yıxıldığı il olduğunu söyləyə bilərik - bu həm Honoriusun, həm də Britannia əyalətinin özünə baxmağı tövsiyə etdiyi və Alaricin Visigothic işdən çıxarılma tarixinin tarixidir. avqust ayında Roma. Bəzi tədqiqatçılar indi nüsxəni 409-cu ilə aid edirlər. Digərləri, Romanın süqutunun 376-cı ildən başlayaraq barbar kütlələrinin (bəzi hunlar da daxil olmaqla) Ren və Dunaydan keçib imperiyada yerləşməsinə icazə verildiyi bir müddət olduğunu söyləyirlər. Bu, Şərqi Roma ordusunun 378-ci ildə Adrianople-dəki fəlakətli məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Digərləri, enişin daha erkən başladığını, bəlkə də MS 180-də son 'yaxşı' imperator Marcus Aurelius'un oğlu Commodus'un taxta girməsi ilə başladığını söylədi. hər iki film Roma imperiyasının süqutu (1964) və Qladiator (2000)). Digərləri son imperator Romulus Augustulus'un ləğvi ilə 476'ya və ya Dalmaia hökmdarı Julius Nepos'un öldürülməsi ilə 480'yi itələdi. Bununla birlikdə, Roma o zamana qədər yıxılmışdı və həm Augustulus, həm də Nepos ciddi şəkildə zəifləmiş bir dövlətin son nefesini təmsil edir. 410 buna görə daha əlamətdar bir tarix kimi görünür.

Əlbətdə bu tarixi qəbul etmək həm də Qaranlıq Çağlar (hər yerdə mübahisələr) fikrini rədd etmək deməkdir. Atilla və Hunlarla əlaqəli məhv və mədəniyyətsiz vəhşilik, Roma İmperatorluğunun mədəni dünyasının (bütpərəstlərin) qaranlığına qərq olanda Tanrı bəlası kimi birləşməsi kimi nisbi 'qaranlıq' dövrü açır. ) barbarlıq. Hunlar, V və VI əsrlərdə çiçəklənən digər mədəniyyətlərin çoxluğu kimi sənət və şifahi ənənələri ilə özlərinə xas kompleks bir mədəniyyətə sahib idilər. Üstəlik, mərhum Roma İmparatorluğu da çətin ki, mədəni və ya maarifçi adlandıracağınız bir şey deyildi, buna görə məmnuniyyətlə bir ‘Qaranlıq Çağı’ rədd edirəm və Attilanın keçmiş Roma İmperatorluğunu Orta əsrlər dövründə baş verdiyi kimi qəbul etdim. Oğlan! Bunu yolumuzdan aldığımız üçün sevindik.

Orta əsrlərdə və erkən dövrdə müasir əsərlərdə Attila

Attila ilə əlaqəli əfsanələr, 453-cü ildə ölümündən nisbətən qısa müddət sonra başladı, həqiqətən də ölümünün müxtəlif hekayələri əfsanənin bir parçası idi: yeni arvadı tərəfindən zəhərləndi və ya bıçaqlandı, çox içildi, burun qanadı və ya bəzi özofagus qanaması. Əfsanələr Attilanın sağlığında onun yenilməzliyi və Jordanes tərəfindən qeyd edilən Mars Qılıncının kəşfi barədə pıçıldayan bəhslərlə başlaya bilərdi. Qotların Mənşəyi və İşləri. Mənbə olaraq Hunların özlərindən heç bir şeyimiz yoxdur və bunların nə vaxtsa, hər hansı bir dildə yazdıqları bilinmir. Onların sonrakı Alman poeziyasında izlər qoymuş ola biləcək şifahi ənənələri var idi. 4-cü əsrin sonlarında Qərb mənbələrində ilk dəfə görünəndə Hunların vəhşiliyini və vəhşiliyini, qüsursuzluğunu qeyd etmədən qeyd etmişik (lakin bu təsvirlər artıq stereotiplər kimi görünür), eləcə də bir sıra digər mənbələr , bəzilərinin dəyəri azdır.

Ruhani və dünyəvi tarixlər, salnamələr və müqəddəslərin həyatları digər mənbələrimizin əsas hissəsini təşkil edir. Bir neçəsi tam həyatda qalmır və biz Priscus və Frigiderius (daha sonra Gregory of Tours tərəfindən istifadə olunur) kimi müasir müəlliflərin fraqmentlərinə etibar edirik. Panium's Priscus Bizansın tarixi Priscus Attila ilə həqiqətən (448/9) məhkəməsində görüşdüyü üçün şahidlərin səlahiyyətlərinə sahibdir və bu da bizim ən yaxşı mənbəyimizdir. Priskus, Theodosius II-dən Konstantinopoldakı səfirliyin bir hissəsi olaraq Hun paytaxtına getdi.

Bu mənbələrdən bir neçəsi əfsanələrdən, xüsusən Xristian Tanrının Atillanı Romadan uzaqlaşdırdığı rolundan, eyni zamanda Attilanın böyük sərvətindən (döyüşçüləri arasında bölüşdürülməkdənsə, əjdaha kimi yığılan) Mars qılıncından bəhs edən əfsanələrdən məsuldur. idi) və ölümü. İstvan Bona görə (Das Hunnenreich (Budapeşt, 1992), Attilanın məzarının olduğu yer, Makedoniyalı İskəndərin qəbirlərindən başqa hər hansı bir qəbirdən daha çox fərziyyəyə səbəb oldu. Həqiqətən, Attila türbəsi və Hunnik paytaxtın yeri kəşfdən yayınmağa davam edir və məzarın böyük zənginliklərə sahib olduğu fikri hələ arxeoloqları və xəzinə ovçularını həyəcanlandıra bilər.

Attila daha sonra Poetik Edda'dan başlayaraq bir neçə Norveç, Alman və hətta Köhnə İngilis epik şeirlərində görünür NibelungenliedWaldere. Xarakteri hər ənənədə fərqli şəkildə təsvir olunur - Norveç şeirində o, kobud bir sərxoşdur, Alman və Köhnə İngilis əsərlərində ləyaqətli və hörmətli bir monarxdır. İçində Nibelungenlied, krallığın ən yüksək iki fəzilətini nümayiş etdirən Attiladır: sadiqlik və həlimlik. Bu səbəbdən Attilanın müalicələrindəki gözlənilməz müxtəliflik nisbətən erkən başlayır.

Cəhənnəmin 7-ci dairəsində Dante’də ‘yer bəlası’ kimi görünür İlahi Komediya XIV əsrdə. 15-ci və 16-cı əsrlərdə, bir minillik əvvəl şəhərin təməlindəki rolu ilə əlaqədar olaraq, Atilla'ya maraq Venediklilərdə yenidən maraq doğurdu. Giovanni-Maria Barbieri'nin iyirmi nəşri görüldü La Guerra d’Attila, Flagello di Dio 1500 ilə 1632 arasında nəşr edilmişdir. Bu da öz növbəsində şeirə söykənirdi Tərəzi d'Attila. Attilanı keçi buynuzları ilə tamamlanan Flagellum Dei kimi göstərən məşhur 16-cı medalyon da var (bəlkə də Certosa di Pavia monastırındakı bir fresk üzərində). bənzər bir təsviri Wilhelm Dilich'in 1604-cü ildə hazırladığı bir ağac kəsimində görmək olar. Aşağıdakı sənətdəki digər təsvirləri qısaca nəzərdən keçirəcəyik.

1647-ci ildə Rouendəki Cizvit Kral Kollecinin tələbələri çıxış etdilər L’Épée fatale ou le fleau d’Attila. Bu tamaşa, ehtimal ki, 1667-ci ildə Attilanı eyniadlı bir oyunun mövzusu olaraq seçən Pierre Corneille tərəfindən görüldü. Bu oyun Petit Bourbon Théâtre-də Moliere firması tərəfindən səsləndirildi və 20 tamaşa aldı. Bu, sağ qalan Yunan və Latın müəllifləri Marcellinus Comes and Priscus-a əsaslanırdı. Kornelyanın müqəddiməsində deyilir:

Attilanın adı yaxşı bilinir, lakin hər kəs onun xarakterini başa düşmür. Fəaliyyətdən çox ağıl adamı idi və düşmənlərini bölməyə çalışırdı. Başqalarına dəhşət vermək üçün müdafiəsiz insanlara hücum etdi və qorxularından xərac əldə etdi. Onu müşayiət edən padşahlar üzərində elə bir hökmranlıq edirdi ki, onlara parricide əmr etsəydilər, ona tabe olmamağa cəsarət etməzdilər.

Attilanın Fransız Klassik səhnəsi üçün ənənəvi bir faciə içərisində işləyəcək bir şəxsiyyətə çevrilməsi problemli idi. Corneille, Attila'yı içki içməkdən və ya yeni arvadının əlindən çox qəzəb partlaması nəticəsində öldü, bu da ön sözündə əsaslandırdı. Digər oyunların izlənilməsinə baxmayaraq Attila heç vaxt düz dram fiquru kimi çalışmamışdır. Corneille-in müqəddiməsində də göstərildiyi kimi, Attilaya yaxınlaşma nüanslı ola bilər və yalnız barbar məhv edənin yanaşması deyil.

Tamaşalar və operalar

Attila, König der Hunnen, Zacharias Werner tərəfindən, 1808-ci ildə yazılmış, ən geniş yayılmış pyeslərdən biri oldu. Werner ilk dəfə dramaturqu ‘çox istedadlı adam’ adlandıran Goetenin sponsorluğu sayəsində tanındı, baxmayaraq ki, 1811-ci ildə Katolikliyə keçdikdə Goethe Werner ilə maraqlarını itirdi. Werner teatrdan imtina etdi və populyar müjdəçi kimi günlərini bitirdi. Məşhur alman dramaturqları Fridrix Hebbel daha sonra trilogiyasını qələmə aldı, Die Nibelungen (D-dən ibarətdirSiegfried, Siegfrieds TodKriemhilds Rache), 1861-ci ildəki son əsəri. Bu tamaşada Eduard Lassenin (Weimar-da qurulan Belçika-Danimarkalı bir bəstəkar) 1873-cü ildəki çıxışları üçün təsadüfi musiqisi var idi. Attilanın musiqisi də öyrənə biləcəyimiz bir şeydir və hər cür sürprizlər təqdim edir. .

Tamaşalar hazırlandığı dövrdə Attila operanın qəhrəmanı kimi təyin edildi - yenə də mütləq cani kimi deyil. İlk opera 1672-ci ildə Pietro Andrea Ziani tərəfindən yazıldı. Daha çox 1682 (Franck), 1806 (Farinelli), 1812 (Generali), 1818 (Mosca), 1827 (Persian). Atilla Pietro Metastasio’nun operasında da bəhs edir Ezio (1728) - Ezio, Aëtiusun İtalyan adıdır. Bu, 1732 - 1827-ci illərdə George Frederick Handel də daxil olmaqla 1732-ci ildə qırx dəfə qoyulmuşdu. Ən məşhur Attila operası, 1846-cı ildə Ciuseppe Verdi tərəfindən çəkilmişdi, lakin bundan sonra da davam etdilər (1847-ci ildə Malipero seti) Ildegonde di Borgogna). Bu əsər və hətta həyatda qaldıqları digər əsərlər artıq yerinə yetirilmir və bir opera və ya səsyazma şirkəti tərəfindən inanılmaz dərəcədə cəsarətli seçim edilməsinə qadağa qoyaraq tarixin əlindən çıxır. Hətta Bethoven, 1812-ci ildə Vernerin pyesi əsasında Attila üzərində bir opera qurmağı düşündü və müalicə üçün Avqust von Kotzebue'ya yaxınlaşdı. Vay, layihədən heç nə gəlmədi. Julian Budden qeyd edir ki, Ciuseppe Farinellinin 1807-ci ildə hazırlanan "Attila" operası, Werner-in oyunundan əvvəl meydana gəldi və ehtimal edir ki, ilham verdi.

Verdi, Attila obrazının ‘möhtəşəm’ olduğunu, taleyin qarşısını almaqdan imtina edən bir adam olduğunu düşünürdü. Attila Verdinin daha az ifa olunmuş əsərlərindən biridir və bir neçə şərhçi bəstəkarın həvəsini anlaya bilmir. Verdi, Paris üçün beş aktda mövzunu Grand Opera-ya çevirməyi düşündü. O yazırdı: ‘Nə gözəl, ecazkar bir mövzu. Tənqidçilər istədiklərini söyləyə bilərlər, amma mən “musiqi üçün nə qədər gözəl bir libretto” deyirəm. ”Opera, şəhərlərinin təməli ilə əlaqəli olduğu üçün müraciət ediləcəyi gözlənilən Venesiya üçün yazıldı (və operanın proloqu). Ən maraqlısı budur ki, operada Roma generalı Ezio'nun Roma İmperiyasını Attilaya xəyanət etməyi təklif etdiyi bir duet var; Hunlar, Ezio'nun İtaliyaya rəhbərlik etməsinə icazə verildiyi müddətdə qalığa sahib ola bilər. Nəcib Attila belə bir təklifdən (və Ezio'nun imperatoruna verdiyi andın pozulmasından) dəhşətə gəlir və onu rədd edir. Duetin musiqisi, 1846-cı ildə İtalyan vətənpərvərlərin 1866-cı ildə İtaliyanın birləşməsinə qədər bir səs qışqırığı kimi qəbul etdikləri bir sətri (Ezio üçün) ehtiva edir: 'Avrai tu l'universo, resti l'Italia a me' - 'Siz ola bilərsiniz kainata sahib ol, qoy İtaliya mənim olsun. 'Verdinin bu xəttə verdiyi musiqi əhəmiyyətini eşidəndə Verdinin nə etdiyini bildiyini başa düşürsən. vis-a-vis İtalyan vətənpərvərliyi.

Yenə də Attila bu mübadilənin nəcib xarakteridir. 1980-ci illərdə Kanzas bası Samuel Ramey Attilanın sinəsini daşıyan rolunu təsvir etməyə başladı (əvvəlki opera Attilas bütünlüklə örtülü qaldı). Sonrakı filmlərdə görünən seksual Attila burada mənşəli ola bilər (operativ presedentdən xəbərsiz olsa belə). 1950-ci illərdə Attilanı canlandıran Anthony Quinn və Jack Palance kimi aktyorlar böyük ulduzlardı və hər ikisi də 1954-cü ildə çılpaq sinələrini nümayiş etdirdilər, lakin seks simvolu deyildilər öz başına. Palance'in sinəsi qismən xəzlərlə örtülmüşdür, buna görə cinsiyyətinə xitab etmək əvəzinə vəhşiliyinin bir hissəsidir.

Attila digər musiqiçilərə ilham verməyə davam etdi. 1857-ci ildə Franz Lizst's Die Hunnenschlacht (Hunların döyüşü) Weimar-da səsləndirilib. Lizst, Katalauniya Sahələri döyüşündə Attila və Teodoriki təsvir edən bir freskdən ilham almışdı. İldə Hunların Kralı Attila, Howarth, ‘Attila və Hunlar haqqında bir filmin tema musiqisi olaraq bu qədər yaxşılaşdırıla bilməyəcəyini’ şərh edir. Lizstin sürüşən Hunları, döyüşləri və xəyalları çağırması ecazkar görüntülər doğurur və hələ heç bir Attila filmində istifadə olunmamışdır.

Daha sonra Lizst, Eduard Lassenin təsadüfi musiqisini Hebbelinki ilə birləşdirdi Die Nibelungen trilogiya və mətnin bir hissəsini 1878 və 1879-cu illərdə Faustun çıxışları üçün təsadüfi musiqi olaraq təyin etdi. Bu, fortepiano üçün köçürüldü. Hebbels Nibelungen und Goethes Faust'un musiqisi. Burada Attila ilə Faustdakı Mefistofeles üçün musiqi arasındakı əlaqəni qeyd etməliyik. Ən son opera uyğunlaşması 1993-cü il Macarıstan rok-operasıdır Attila-İsten kardja (Attila, Allahın qılıncı) Macarıstanda bir neçə dəfə canlanan Levente Szörényi tərəfindən.

Verdi'nin Attila ilə Ezio arasındakı duetini və Szörényi-nin bərabər səhnəsini burada müqayisə et:

Ağır Metaldan Attilaya Toyuq

Attila'nın musiqiçilərə verdiyi ilham digər uzaq sahələrdə davam etdi. Bu yaxınlarda Attila ağır metal qrupları və mahnıları üçün ilham verdi - Attila klassik musiqinin ilham verdiyi 19-cu əsrdən (və 20-ci əsrin film puanları) dəyişikliyə baxmayaraq, bu gün onunla əlaqəli olan məhv və fəth mövzuları daha çox oxşayır klassik janrdan çox ağır bir musiqi növüdür. Attila eyni zamanda rap lirikasında da yer alır - ümumiyyətlə ‘pis oğlan’ və ya dağıdıcı görüntü ilə əlaqələndirilir. Opera növü kimi, ağır metal (və aşağıdakı linklər) hər kəsin zövqünə uyğun olmaya bilər, buna görə zəhmət olmasa öz seçiminizlə vurun!).

Billy Joelin ilk qruplarından biri olan Attila adlı bir Heavy Metal ikilisi 1970-ci ildə adsız bir albom çıxardı. Yalnız orqan və təbildən ibarət olan, təəssüf ki, indiyə qədər hazırlanan ən pis albom adlandı (youtube şərhlərində etiraz edildi) ancaq tək albomlarında 'Hunların Martı' adlı alət var idi (14.40-da başlayır). "Gitar" solo, həqiqətən Hammond orqanının qabiliyyətlərini göstərən Joeldir.

1981-ci ildə mütərəqqi-caz-rok qrupu Dixie Dregs, bütün instrumental albomları Unsung Heroes-də ‘Hun Attila’ adlı bir mahnını buraxdı.

Yenilikçi Rusiya metal qrupu Aria da Attila mahnısına sahibdir.

1994-cü ildə Norveçli bir qara metal qrupu Dimmu Borgir Attila haqqında ‘Hunnerkongens Sorgsvarde Ferd Over Steppene’ (‘Hunların Kralı’ Çöllərdə Acınacaqlı Qara Səyahət ”) buraxdı.

Iced Earth qrupu da Attila'yı 2004-cü ildə çıxan The Glorious Burden albomundakı mahnılarından birində araşdırdı.

Hətta burada Attila'nın ilham verdiyi səs aləminin müxtəlifliyi olduqca müxtəlifdir və heç gözlədiyiniz kimi deyil. Sadə bir ölçülü Attiladan daha çoxunu araşdırırlar. 2005-ci ildə Atlanta, Georgia-da özünü Attila adlandıran bir ABŞ metalkor qrupu quruldu (metalcore ağır metal və punkın birləşməsidir - yenə də müasir zehndə Attila ilə əlaqəli məhv mövzusu ilə əlaqəli fikirlər). Səkkiz albom buraxdılar və Attilanı adları olaraq seçdilər, çünki qan, ölmək və qaranlıq tipik ölüm metal klişelerini nəzərdə tutmayan sadə bir sözlü ad axtarırdılar. Bu mövzular (və Attilanın seçimi) adla müasir birlikləri göstərir. Qrup əylənmək və əylənmək üçün də üstün məqsədlərini təqdim edir (ikinci albomları Soundtrack To A Party idi). Bəlkə də bu filmdə görünən orgiyaları ilə Attila məhkəməsinin səhnələrinə (təsadüfən?) Bir əlaqədir. Qrupun adına baxmayaraq, mahnılarının heç birinin tarixdən və ya həyatındakı mövzulardan heç bir əlaqəsi yoxdur. 17, 18 və 19-cu əsrlərdə Attilanın əsilzadələri və krallıqları ilə 20-ci əsrin sonlarından düşüncə dəyişikliyini (lakin fərqli deyil) qarşılaşdırmalıyıq.

Attilanın başqa bir musiqi uyğunlaşması, Hunnik kralına qarışıq müxtəlif yanaşmaları ortaya qoyur. 1977-ci ildə Caroll Spinney, Spinney’in Big Bird personajının ifasında ‘Attila The Hen’ filmini buraxdı Susam küçəsi: Susam küçəsi nağıl albomu. Bu tərcümənin bir nağıl kimi qəbul etməsi, özünəməxsusdur. Mahnıda altı cücəsi olan bir toyuğun yaxşı və şöhrət sahibi olmaq üçün böyüdüyündən bəhs olunur. Bəzi sahibsiz qarğıdalı tapırlar və digər heyvanlar kömək etməkdən imtina etdikdə, Attila və cücələri cücərənə qədər qarğıdalı əkib qulluq edirlər. Bu, Kiçik Qırmızı Toyuğun hekayəsinin təkrarlanmasıdır, baxmayaraq ki, toyuğun adını Attila seçməyi düşünülmüş (və istehza ilə?), Gözləntilərə qarşı oynamalı idi.

Eyni zamanda, 1979-cu ildə ‘Attila Tavuğu’ İngilis baş naziri Margaret Thatcherə leyborist siyasətçi Denis Healy-nin vəzifəsinə başladıqdan beş ay sonra (digərləri Liberal Clement Freud’u) tətbiq etdiyi ləqəb idi. Ləqəb tərif kimi nəzərdə tutulmayıb, ancaq Thatcherin sərt qətiyyətinə, hakim və tələbkar şəxsiyyətinə işarə etdi. Hər şeyi dağıdan və məhv etdiyi üçün hər hansı bir ittiham kimi nəzərdə tutulmamışdı, baxmayaraq ki, ‘Attila’ bu tənqidi nəzərdə tutur. 'Dəmir Xanım' kimi sonrakı nüfuzunu və qazandığı hörməti nəzərə alsaq, 'Toyuq Atilla' adı qətiyyət və güc xüsusiyyətlərini aldı; Tavuk Attila, 2000-ci ildə John Campbell tərəfindən hakimiyyətə gəlməsini araşdıraraq (1925-1979) bir Thatcher bioqrafiyasının birinci cildinin adı olaraq seçildi. Və 2016-cı ildə Brexit mübahisəsi günlərində ‘toyuq Atilla’dan liderlik dərsləri’ gətirildi - məşhur Birləşmiş Avropa dövlətinə verdiyi cavab: ‘Xeyr. Yox yox.'

2008-ci ildə Attila tavuğu o zaman Paddy Mounter tərəfindən Attila adlı ‘böyük və cılız’ bir toyuğun qəfəsli bir batareya quşu olmaq niyyəti olmadığı və bu səbəbdən cəsarətli bir qaçışı planlaşdırdığı bir kitabın eyniadlı xarakteri idi. Bu adın seçimi və istifadəsi Margaret Thatcher-in nüfuzuna bağlı ola bilər. Hekayə uşaqların düşünülməmiş heyvan zülmünə ‘toyuq baxışı’ görmələri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bunun üçün bir vasitə olaraq ‘Attila’dan istifadə etmək istehza doğurur və hekayə ilə Attila adının çəkdiyi şəkillərin qarşılaşdırılması düşünməyə dəyər.

Joel və qrup yoldaşı Jon Smalls-un üz qabığında Atilla 1970-ci ildə çıxan albomda, iki təzə ətlə asılmış bir kəsmə məntəqəsinin ortasında Hunnik kostyumu (xəz və dəbilqə) bənzəyir. Attilanın bir kəsmə yerindəki narahat edən obrazı, Attilanın necə görünməsi və həqiqətən filmə necə təqdim edildiyi fikrini gətirir. Qeyri-adi bir şəkildə Jordanes Hunnik kralının fiziki təsvirini qoruyur. (Orta əsrlər) tarixində araşdırdığımız rəqəmlərin fiziki təsvirləri nə qədər tez-tez sağ qalmadığı diqqət çəkir. Jordanes, ehtimal ki, şahid Priscus vasitəsi ilə bizə Attilanın təsvirini verir:

Gəzişməsində təkəbbürlü idi, gözlərini bura-buraya fırlatdı ki, qürurlu ruhunun gücü bədəninin hərəkətində göründü. O, həqiqətən bir müharibə sevərdi, lakin hərəkətdə təmkinli, nəsihətdə qüdrətli, dilənçilərə qarşı lütfkar və bir zamanlar onun himayəsinə götürülənlərə qarşı mülayim idi. Boyu aşağı, sinə geniş və başı böyük idi; gözləri balaca, saqqalı nazik və boz rəngə səpələnmişdi; və mənşəyinin dəlillərini göstərən düz bir burun və kürək bir dəri var idi.

Jordanes bizə həmçinin Attilanın ‘millətləri sarsıtmaq üçün dünyaya gələn bir insan olduğunu, bütün torpaqların bəlası olduğunu’ söyləyir.flagellum deiİlk görünən St Lupusun Həyatı. Buna baxmayaraq, bu ifadə insanların Atillaya bağladıqları şeylərdən biridir - bəziləri hətta özünü ‘Tanrı bəlası’ adlandırdığını iddia edirlər (əlbəttə ki, bu teatr, film və opera dünyalarında qəbul edilmiş bir ənənədir). When we explore film (or depictions in paintings before that), very few representations of Attila have come anywhere close to such an image. The images of Attila, beginning in 1360 with the illustration in the Chronicon Pictum made for Louis I of Hungary, and moving through Raphael (1514), the Attila Medallion (16th century), Dilich (1604), Algardi’s sculpture (1646-53), Delacroix (1843-7), Mor Than (1870), and Checa (1887) we can see a variety of Attila’s depicted but none is especially short, swarthy or flat-nosed.

Most are also much younger than the historical Attila who was at least in his mid- to late fifties when the films are set. And none embrace the small eyes or sparse beard (and often it is not included). Depictions of Attila span a vast number of centuries, from Raphael to Rory McCann, most having little to do with what the man of history may have looked like and much more to do with the menacing figure of imagination and what the name of Attila evokes in the minds of the time. That in itself has changed which adds yet more fascination to the king of the Huns.

Attila on film

Attila has been on our screens since at least 1916 when Febo Mari’s Attila was produced. One of the most indelible images of Attila remains Rudolf Klein-Rogge’s depiction (as Etzel) in Fritz Lang’s second part of his Die Nibelungen, Kriemhild’s Revenge (1928) where menace is suggested both by Klein-Rogge’s penetrating stare (and shaved head) as well as Gottfried Huppertz’s original music score.

Attila here certainly looks villainous and his men are rather scantily clad horsemen, albeit skilled (with bareback riding in evidence). The debauchery and barbarity of Attila’s court is suggested by the drinking, knife throwing, and animal skin-clad Huns. This contrasts with the elegant and sophisticated Kriemhild whose severe beauty makes Attila aware (and ashamed?) of his own barbarity as well as fall madly in love with her. Kriemhild enlists an innocent Attila to enact her revenge on Hagen and the Burgundians (for killing her husband Siegfried in the first film). Unbeknownst to Attila, she bribes his Huns to attack the Burgundians and finally burn Attila’s palace to get her vengeance. Attila is therefore the dupe of Kriemhild, the barbarian in love, and the 2 ½ hour epic closes with his sending Kriemhild back to her dead husband because she never belonged to anyone else. The film ends with Attila still well and truly alive.

In the 1950s, German producer Artur Baruner wanted Lang to remake his silent epic but Lang resisted and in 1966 Brauner instead employed Harald Reini, the most commercially successful director in Germany at the time. The film would be the most expensive in post-war Germany to that time, costing eight million Deutschmarks. The second part, Kriemhilds Rache, was released in 1967 and had Czechoslovakian actor Herbert Lom as Etzel/Attila (better known from The Ladykillers (1955) and as Dreyfus in the original The Pink Panther film series (1963-1993)). The film was slated by the critics but was re-released in 1976 and 1982. Attila is black-clad but noble and dignified (with a hairstyle that understandably pays homage to 1928).

The early 1950s saw fierce competition to put the Attila story on film in America. Both Dino de Laurentis and Universal Pictures released films in 1954 (both in December that year) – Attila, starring Anthony Quinn and Sophia Loren (as Honoria), and Sign of the Pagan starring Jack Palance and Jeff Chandler (as the Roman centurion, Marcian). Universal’s Sign of the Pagan was a big deal. It had been announced in October 1953 and was to be the studio’s first use of Cinemascope, their most expensive film of the year. Jack Palance as Attila was coming off his second Academy Award nomination – he’d been nominated for Best Supporting Actor as the villain, Lester, in Sudden Fear in 1952 and, again as the villain, Jack Wilson, in Shane in 1953.

Sign of the Pagan had a music score by Frank Skinner and Hans J. Salter. The Huns are ‘A plague from the north’ and Attila ‘the most ruthless conqueror of all times’ and yet Attila’s first act is to free a Roman centurion (Marican) because he ‘has courage; he dares to speak the truth.’ Attila himself then cuts out the arrow which has wounded Marcian. Still, Attila’s music consists of dark, punctuating chords of brass to emphasize his menace; aided all the while by Palance’s distinctive drawl.

The film certainly appealed to contemporary ideas about the barbarian: ‘in the year 452 AD, a tidal wave of destruction poured out of Asia, threatening to destroy early Christianity and all civilisation.’ This date does not quite work since most of the action of the film takes place before 450. At the same time, we are invited to witness ‘the pagan deluge that ravaged a continent’ and the ‘shameless bacchanalian revels’ in all their splendour. There is a violence to Palance’s Attila (and more than one actor was injured by his portrayal of brutality, especially towards the female leads – the Ildico, Allison Hayes, was injured by Palance in their scenes and you can easily see how, Palance getting carried away with his ‘barbarity’).

There is fur aplenty here (and helmets worth pausing the film for!). Still, Palance’s Attila is shrewd (he copies the Romans ‘the more I am feared the easier my victories become’) and looks to learn the Roman art of war. The Roman equipment is woeful, but we do get accurate Byzantine mosaics and Chi-Rho symbols of the time. We get a wonderful sense of Attila’s command when he names his barbarian chieftains who have visited Theodosius’ court (all stand on his command) and later when he convinces them to march on Rome.

Alas, Attila does actually reach Rome, camping outside its walls (he never got so close – and of course Rome was not significant by this time). There is no battle of Châlons at all in this film but a fictional defence of Rome by Marcian. Bleda is present throughout (historically he was already dead) and not co-king but simply brother. But there is nuance here too, but in the Machiavellian, indeed Byzantine, negotiations attempting to secure Attila’s loyalty by both Theodosius and others. Attila seeks, not only to destroy the Roman empire, but to restore that which they had destroyed, and to rule the world of which the Roman empire is but a small part. Palance’s histrionics suit such megalomania but he also respects two (Scottish!) monks and is afraid of the cross in a temple where a ravaged population and their monks have retreated. This Attila matches the qualities of leadership presented by Jordanes, ‘gracious to suppliants and lenient to those who were once received into his protection.’

Attila’s disquiet when Pope Leo turns him away from Rome is palpable and after he kills his daughter, he suffers a nightmare of martyrs marching against him from Rome. The final battle (a fictional one) takes place as an ambush as Attila retreats from Rome, and there, in a horrible unhistorical clash, Attila is bested in one-on-one combat by Marcian before being stabbed by Ildico. Thus Attila dies, though not in any of the ways he was rumoured to immediately after his death. His last line: ‘bury me deep’ is a lovely touch, as is the shadow cast by the sword hilt that killed him, a crucifix.

The Quinn/Loren Attila was also a big deal. It would become one of Sophia Loren’s biggest successes of the 1950s. The film had rushed into production after Universal’s film was announced, filming beginning in late-February 1954. In fact, the success of negotiating an Italian production starring American Kirk Douglas, Ulysses, in 1953, led to an immediate attempt to do the same with Quinn and Attila although producers DeLaurentis and Carlo Ponti made this one independently (whereas Ulysses had been made in cooperation with Paramount). Quinn also co-starred in Ulysses as Antinous (he spoke no Italian and spoke all his dialogue in English (as did Douglas) and the actors then dubbed their English dialogue later (or were dubbed into Italian). This was the standard technique of Italian filmmaking at the time.

In its attempt to further such a cooperative market with America, Attila failed in 1954/5 although when it was re-released three years later it achieved greater fame. By then the peplum craze (launched by the success of Ulysses) was in full swing but distributor Joseph E. Levine used Attila specifically to launch what became known as ‘saturation booking,’ where multiple theatres in a small area showed one film (on favourable terms) and cost-effective spending on print, radio, and screen advertising could be used to promote the (short) season of screenings. This pattern would then be repeated at another hub and the success of the system led to the fame of the film during its second rerelease. This was a revolution in film distribution.

Anthony Quinn worked on Federico Fellini’s acclaimed and influential La Strada at the same time as Attila (also produced by Conti and DeLaurentis). A broken ankle to a cast member had delayed shooting on Fellini’s film in October 1953 and the new schedule caused issues although in the end the two films were shot simultaneously. La Strada was shot in the morning and scenes from Attila were shot the same afternoon and evening. This meant Quinn had to get up at 3.30am to be ready for the light Fellini wanted. He would then leave for Rome at 10.30 to be ready to shoot Attila in the afternoon. Quinn later went on to recall that the resulting haggard look of Zampanò in La Strada was perfect, but it hardly suited Attila. There are moments when you can detect Quinn’s exhaustion, his attention wanders and he stares into space. What is more, filming in February with the very cold nights and mornings of late winter and early spring had an adverse effect on the actors too. Fellini used the idea that Sophia Loren might make an appearance on the La Strada set to convince thousands of unpaid extras to stay around. One thing worth keeping in mind for Quinn’s Attila, however, is that the character of Zampanò was a self-destructive and brutish circus strongman. This may have had an effect on his characterisation of Attila.

Quinn’s Attila has a very similar approach to Sign of the Pagan. Set in 450, it tells of the ‘legacy of the Huns; barbarian hordes sweeping with the full force of a tidal wave across the fertile plains of the West. A mighty tide of blood, destructions, and death.’ We are told of the insatiable desire for loot and that Attila is ‘fierce and fanatic, whose name is told in whispers like that of an evil spirit.’ Yet when we meet Attila he is encouraging his sons to fight. When the Roman envoy is announced, Attila tends to the wounds of his youngest son and so the Romans do not meet Attila on his throne but as a father caring for his son (Rua has just died, so claiming a setting of 450 is false, that is 15 years in the future). This Attila holds council and makes jokes.

The nuances continue throughout the film and Quinn’s depiction is not just of a brute. Yet Attila is portrayed as a warmonger in contrast to his peace-loving brother Bleda (who, historically was already dead by 450). Attila then organises the assassination of Bleda to become sole king (but only after Honoria’s offer of marriage which comes too early). In the film, Attila’s son, also called Bleda, is killed at Châlons and this traumatizes Attila and leads to his abandoning conquest and plunder. The film portrays Rome as decadent and ruled by Valentinian III’s mother Galla Placidia while the emperor lives a dissolute life full of orgies. Interestingly, this depiction of Rome continued in film despite orgies normally being associated with pagan emperors such as Nero or Elagabalus (the third century emperor (ruled 218-222) who oversaw the heyday of the Roman orgy). Just like Roman legionaries, film would have us believe that there was a continuity of orgies at Rome, regardless of the religion of its rulers. And of course, Attila, famous for his own supposed orgies therefore presents a problem – you can’t have both Roman and Hun orgy, at least not of the same type.

The 1954 film ends with Attila turned away from the conquest of Rome by Pope Leo wearing perhaps one of the silliest Attila helmets on film, if not silliest film helmet overall (although there are some stupendously ridiculous contenders!). This meeting with Pope Leo is presented very much as a triumph of Christianity (the cross appears in the sky as Attila retreats over the crest of the hill), and whose power Attila recognises although he also hears the voice of his peace-loving brother Bleda (who he assassinated) telling him that the blood of the innocent will haunt him. Again here, Attila remains alive at the close of the film. Both AttilaSign of the Pagan use the thunderbolt and lightning strike as symbols of Attila’s religion and, oddly, in Sign of the Pagan at least, paganism is shown as having some true authority, especially in the omens. It is also interesting how both 1954 films are relatively distinct geographically, Sign of the Pagan beginning in the east and Attila set in the west. Thus we do get two very different Attilas, not just in the actor portraying him.

Another figure worth exploring in the 1954 Attila is the depiction by Sophia Loren of Honoria. She has only been filmed as part of the Attila story three times, in 1954 and then she plays a small part in the 2001 Attila miniseries and in 2016’s Barbarians Rising. This is in stark contrast to her actual historical role in Attila’s invasion of Italy. We saw above that Honoria was characterised as a woman of loose morals by 6th and 7th century sources and she has been paired with other scandalous Roman women such as Valeria Messalina and Agrippina the Younger (the emperor Nero’s mother). The association seems unfair, not least because we have so little surviving source material on Honoria.

What damns her seems to be that she asked Attila for assistance and no contemporary source mentions the scandals which are recorded later. As such, Loren’s depiction is fascinating and the most in-depth portrayal of this historical figure. In 1954, Honoria hopes to eliminate her mother and brother and invites Aëtius to join her coup d’état. He refuses (thus he is depicted entirely differently than in theatre and opera). Honoria therefore joins with Attila and is found in the Hun camp in the aftermath of the battle of Châlons. There she is killed and Aëtius too is felled by an arrow to the neck (historically he was put to death by Valentinian three years later).

The film, as a vehicle for Loren, takes ample advantage of her beauty and casts her as the ambitious femme fatal. This at least has corroboration from the sources which cast her as both ambitious and promiscuous even though those sources are flawed and perhaps created that image of Honoria in order to explain her attempted alliance with Attila. Like the anachronistic Roman soldiers, the villas and dress of Honoria are first century Roman, favouring the flowing chiton to show off her figure. The same is true of many Roman women depicted on film (again suggesting a false continuity of female dress and fashion at Rome). In fact, much of the jewellery reaches back even further, resembling the treasures uncovered by Heinrich Schliemann at Mycenae and Troy.

İldə Sign of the Pagan, we do not get Honoria at all but a version of Pulcheria (not Honoria’s sister but who had been regent for her brother Theodosius II in 414, then became empress herself in 450 when Theodosius died, and who then married Marcian but maintained her virgin status at the same time). In the film, however, it is Pulcheria (Ludmilla Tchérina) of whom ‘her amorous intrigues are the talk of Rome’ suggesting she has been combined with Honoria’s reputation. It is Pulcheria who meets with Attila here, in the palace at Constantinople, attempting to persuade Attila to enter into an alliance with her against the enemies of East and West. He kisses her, much to her distaste.

We also get a fictional daughter of Attlia (Kubra played by Rita Gamm) who falls in love with the Roman, Marcian, and who wishes to convert to Christianity (and ends up betraying Attila for her new faith). In the film, it is she who sends Pope Leo to talk with Attila (and in a rage Attila kills her, something he immediately regrets). Marcian, the centurion Attila saves, would become emperor with Pulcheria when she married him in 450. We also have Ildico who appears much sooner than she does in the historical record (only appearing in the sources after Attila was turned away at the River Po). Here she is a captive, and one of Attila’s wives, from the start.

Attila has made numerous appearances on television and in brief mentions too numerous to mention. Usually these reference his barbarity and destruction but there are curious juxtapositions too such as his use on Monty Python’s Flying Circus with its 1970 skit of ‘The Attila the Hun Show.’ False quotes have been attributed to him such as in Superman III (1983) where the villain, Ross Webster (Robert Vaughn), (falsely) claims that Attila’s motto was ‘It is not enough that I succeed, but everyone else must fail.’

In 1982, Italian comedian Diego Abatantuono starred in Attila flagella di Dio, directed by Castellano e Pipolo (the screen name of the combined forces of Franco Castellano and Giuseppe Moccia). This saw a comical Attila attacking Lombardy and Rome but the depiction and jaunty pop score are far from what you expect of Attila although the look of Attila and his horde (of about twelve) certainly fits with the image. Attila is large and hairy and clad in furs (as are his men); they only grunt and most of the comedy consists of visual sight gags with very little dialogue.

This seems to connect Abatantuono to another comic Attila, in the three films of the Night at the Museum franchise (2006, 2009, and 2014) portrayed by Canadian actor Patrick Gallagher as a museum exhibit come alive. He too is inarticulate but becomes one of the ‘good guys’ as a sensitive brooding man who is misunderstood but only needs someone to reach out to him, namely Ben Stiller’s character Larry. Gallagher is also of Irish/Chinese descent and so this Attila plays into the Asian origins of Attila (some suggest that the character may originally have been intended to be Genghis Khan – perhaps the unexpected sensitivity matched Attila better than Genghis). What is more, Attila makes an appearance in all three films whereas other characters do not.

The 2001 Attila miniseries gets an immense amount of its history wrong, in characters, events and costume. The Roman army is equipped as a second century AD army so typical of film Romans. Attila visits Rome (which he is never known to have done) and there are many other issues. Bleda and Attila co-ruled for approximately eleven years and the ideas about Attila assassinating his brother are popular and present in earlier depictions. We have already mentioned that the depiction of Attila by Gerard Butler is as the sex symbol, topless muscled shots of him abound. He is also portrayed as a great lover (perhaps to give credence to the offer of marriage from Honoria). In this version, it is Honoria (Kirsty Mitchell) who seduces Attila when he (fictionally) visits Rome (he even dresses as a clean-shaven Roman). Sign of the Pagan too made brief mention of Attila having been a hostage at Rome when he was a boy (thus giving him a revenge motive to destroy the city) but there is no evidence he ever saw the city. What is more, in 2001 this all takes place before the death of Attila’s uncle, the Hunnic king Rua. Indeed, history here is very thin on the ground.

In 2005, the Sci Fi channel’s Cerebus saw Attila the Hun’s breastplate stolen by mercenaries from a museum in Bucharest, Romania. The breastplate is meant to lead to the Sword of Mars (an actual artefact Attila was associated with) but it is guarded by Cerebus, the three-headed dog of Greek myth who guarded the entrance to Hades (if not Fluffy from Harry Potter and the Philosopher’s Stone). There is no special mention of a breastplate of Attila in any of the sources (indeed the idea of a breastplate in the mid fifth century AD Hunnic warfare is totally out of place). Romanian Gabriel ‘Gabi’ Andronache plays Attila and this is another sex-symbol casting. This odd connection of Attila and science fiction (and the mixing of Attila and other myths) is not an isolated instance. In 2013 Attila was released (the similarity of names of these films can become confusing!). This iteration stared UFC champion Cheick Kongo as Attila and saw mercenaries (again) steal Attila’s secret riches and the mummified zombie Attila emerges and takes revenge. This Attila is of African extraction (with a Congolese mother and father from Burkina Faso) adding yet more variety to his depiction on film.

A re-release

Attila has also been covered in several recent documentaries which feature re-enactments, such as an episode of the BBC’s Barbarians (2004) and Heroes and Villains in 2008, and Barbarians Rising (2016) and the second series of Deadliest Warrior (2010) where Attila himself was pitted against Alexander the Great, and Attila emerges victorious. On the History Channel’s 2009 Ancients Behaving Badly Attila scored ‘best’ on the ‘psycho-meter,’ the show adjudging Attila one of the worst psychopaths in history. He is called ‘history’s first terrorist’ who was interested only in power and money and ‘created nothing, built nothing.’ This judgement and depiction tie in with returns to presentations of Attila in recent history as a barbarian destroyer lacking in some of the nuance of earlier depictions. The subtlety of earlier depictions seems entirely forgotten (although Night at the Museum has kept the subtlety alive).

2016’s Barbarians Rising is peculiar in that its four episodes tell a linked tale that ‘Rome didn’t fall in a day’ and its episodes (linked alliteratively: Resistance, Rebellion, Revenge, and Ruin) suggest a contiguous story. When we look at the episodes, however, they are not linked at all – exploring Hannibal, Spartacus, Boudicca and Attila. Thus, Attila lived almost four hundred years removed from Boudicca who lived one hundred years after Spartacus who lived more than one hundred years after Hannibal. It is not a continuous or contiguous story at all but plays into ideas that Rome remained the same.

In truth, the Rome of Hannibal was as far removed from the Rome of Attila as the London of today is to the London of Henry V, and a similar approach would be to explore Henry V, Henry VIII, Elizabeth I and Elizabeth II as all representing the same city, culture and empire without any of the complex developments between each period. Attila is a ‘ferocious, wild beast’ but also talked up as a great military and tactical genius (the juxtaposition of these two contradictory statements doesn’t seem to bother the producers). In the re-enactment scenes it is Attila’s brutality that is emphasised and the terror his troops inspired. The idea that the Huns were a new phenomenon and that the Romans were unfamiliar with them belies the years of contact under the previous kings before Attila.

So too the idea that Attila was ‘undefeated;’ Attila and his Huns had been repulsed by the Sassanids and had failed to take Constantinople. The episode also talks of the ‘final battle’ between Huns and Romans, fought for the ‘very survival of western civilisation’ which does not correctly sum up Châlons at all. We are told, after this ‘defeat’ Attila’s aura of invincibility was broken which is a poor substitute for actual history. Unfortunately, despite a stellar line up of scholars (Noel Lenski, Susanna Elm, Peter Heather and others) delivering authoritative-sounding info-bites about Attila, there is not much substance here and instead a perpetuation of incorrect history and myth.

2018’s Attila announces in bold text that it is directed by Gareth Edwards (of Godzilla (2014) and Star Wars: Rogue One (2016) fame) and with the familiar face of Rory McCann as Attila. I say familiar because McCann was by 2018 almost universally recognisable for his portrayal as The Hound on Game of Thrones. This Attila, in fact a re-release of an episode from the BBC’s 2008 Heroes and Villains. No doubt it was re-released as a stand-alone product to cash in on both McCann and Edwards’ subsequent fame. This is, refreshingly, a more historically grounded villain Attila (‘part genius and maybe even part psychopath’). This ‘psychopath’ approach does link back to Sign of the Pagan especially, although it would seem to be more connected to audience expectations of McCann’s character in Game of Thrones but was made before he was cast in that show in 2009. It was also made by Edwards before his big break in 2010 with the film Monsters.

We are told by voice over (with an Irish accent from Allen Leach’s Edeco, mind) that the Huns are only united by a lust for gold and Attila. Attila is again a genius ‘brutal and brilliant.’ There are links to Vlad the Impaler, the 15th century Voivode of Wallachia, another brutal figure whose homeland partially coincides with Hunnic territory. Vlad and Attila impale their prisoners. Yet there is more history here than in other Attila films and documentaries – the dual kingship, the range of peoples ruled by the Huns (Edeco as a Scirii chieftain is accurate), even the payment of tribute by the Romans to ensure that the Huns would not harass their borders. Peter Heather was the historical consultant and, for once, it seems his advice was listened to, to some extent at least. We get the taking of Naissus by Attila, the first time the Huns successfully took a city by siege using towers and rams. In a nice touch, we also have Zercon, the dwarf jester of Bleda, playing a prominent role until banished by Attila.

Attila is still bloodthirsty and brutal (and very much a pre-Hound: I wonder if this performance in 2008 actually led to casting him in Game of Thrones in 2009). This Attila leads his assaults in person (for which there is no evidence) and on foot – but this plays into a different model of the inspiring military leader. However, this Attila also shows moments of thought and reflection although he does murder his brother Bleda. The assassination, in public and at Attila’s hand is unexpected (and plays into the brutality and psychotic behaviour of this depiction). After the killing, covered in his brother’s blood and calmly drinking, he asks the assembled (dumbstruck) Huns nonchalantly ‘What?’ We can contrast this with 1954’s Attila where Bleda is killed on Attila’s order on a hunting trip (a detail extrapolated from Jordanes), where Attila then watches his brother die. In 2008 there is nothing of the sword of Mars (although McCann does wear an enormous sword) whereas in earlier versions the sword has played a much more prominent part in Attila’s aura (in 1954, 2001 and 2005 for instance – it’s also a big part of Verdi’s opera).

The episode concludes with the battle of the Catalaunian Plains although it is, ahistorically, an all infantry affair and fought for the control of a ridge – although one which is much more precipitous than those of the possible actual battle site such as the Les Maures and Montgueux Ridges near Troyes of Evan Michael Schultheis’ 2019 reconstruction. That said, Jordanes does state that the battle was fought on a steep ridge so this depiction can still pass muster. Once again Attila leads his men (on foot) in what should have been a futile charge against a solid Roman shield wall (the archery which decimated Edeco’s charge earlier in the battle is entirely absent from Attila’s charge). Attila hurls the first spear and bursts through the shieldwall but alas, as in so many medieval films, combat then disintegrates into a series of one-on-one melees with no semblance of the formations that had been there and intact just seconds before.

There the episode concludes, with Attila a broken man (which he was not), calling for a funeral pyre to be built for him (the approach is from Jordanes). This does not capture the pragmatic and expedient Attila whose army was still intact, still a threat, and which almost took Milan and Ravenna the following year (Aquileia was taken). Attila had also had close battles before – the battle at Utus in 447 (which is a welcome inclusion earlier in this version) was, at best, a Pyrrhic victory. Instead, here we get ‘the myth of his invincibility had been shattered’ which is disappointing although it does give McCann some scope for a more nuanced performance. There is no invasion of Italy in 452 (except in very brief voice over), the Pope turning him back or offer of marriage to Honoria. It is perhaps understandable that the battle of the Catalaunian fields is the climactic scene of modern depictions (as opposed to the triumph of Christianity of earlier versions). It is almost as if modern productions are afraid to couch the conflict between Rome and the Huns in religious terms whereas such a position was more readily accepted in the 1950s. It is noteworthy how few films deal with Attila’s death (certainly as the sources record it), considered one of the more dramatic episodes of his life in the 19th century and earlier. We should also note that several of the Germanic tribes (even those in alliance with Attila) were also Christians themselves, usually converts to Arianism, and so to frame the story of Attila as pagan versus Christian Rome is, in itself, too simplistic.

McCann, at 198 centimetres (6’6”) tall, certainly does not match the ‘short stature’ of Jordanes’ description. Indeed, Chiek Kongo was 193cm tall, Jack Palance 191cm tall, Gerard Butler 188cm, Anthony Quinn 185cm, Diego Abatantuono 183cm, and Patrick Gallagher approximately 179cm. It is also worth remembering that a short stature to the Romans, who had an average height 166cm (5’5”), must have been short indeed, perhaps 5’2”. Nearly all filmic Attilas have been tall and imposing, in keeping with our modern ideas about a barbarian conqueror; the shortest was Rudolf Klein-Rogge at 173cm (well. Herbert Lom was 172.5cm). We saw that Attila would have probably been in his mid- to late fifties in 451 and that the actors portraying him were nowhere near that age (Butler was 32, Abatantuono 33, Palance 35, Kongo 38, and McCann and Quinn 39. Klein-Rogge comes closer at 43 although Gallagher was 38 when he started and 46 when he finished. The winner in the age appropriateness is Herbert Lom who was 49 in 1966. In all these depictions, Klein-Rogge comes closest to matching Jordanes’ description in several ways, especially the rolling eyes, haughty stare, and large head. All the other depictions project what a ‘barbarian’ should look like based on far more modern criteria down to the copious wearing of fur and animal skins.

In the 2008 film, we do at least see late Romans with large oval shields and wearing mail and spangenhelms. Such accuracy is not consistent and we also see earlier helmets and muscled cuirasses. For the most part, however, these Romans are as we should see them, not as the stereotypical, banded armour-wearing, rectangular curved shield-carrying typical film and television ‘Romans.’ That style of armour had a very short lifespan (about AD 40-180) and had died out in the second century AD, three hundred years before Attila, but it is what most viewers expect to see Romans from any period wear and will be seen in almost every film, these Attilas included. According to film, the same armour, shields, helmets and weapons were worn, without change, for some 1,200 years, from Rome’s foundation in c.753 BC to her collapse in the 5th century AD! For Attila films, it would be like having the powdered wigs and frockcoats of the 1720s being worn by a modern 21st century businessman. So, in the 2008 Attila, it is great to see Late Romans depicted as they would have appeared.

Attila in Novels

Attila’s life in film is unexpectedly wide-ranging in breadth and scope. He is not the out and out villain we would expect. Just as in opera and on stage, he has been given a surprising range of personas, from pure villain all the way to hero and sex-symbol. These peculiar and surprising representations of Attila are not restricted to film and music – in literature too we get the whole gamut of presentations.

Attila has been a popular subject of novels, usually as the eponymous villain although he is not always presented as such. In 1901 Géza Gárdonyi published A láthatatlan ember in Hungarian (published as Slave of the Huns in English since the actual translation ‘The Invisible Man’ might have been confused with H. G. Wells’ 1897 novel). This contained a positive Attila where he is a wise ruler (and continues the approaches to him from earlier in the 19th century). It remains popular and continues to be read widely in Hungary today.

A sampling of other novels include: George James Attila (English) in three volumes (1837); Felix Dahn Attila (German) (1884-1888); Louis de Wohl Throne of the World (1949) (later re-published as Attila the Hun (1964)); Roger Fuller, Sign of the Pagan (1954); Thomas Costain The Darkness and Dawn (1959); Ross Laidlaw, Attila: The Scourge of God (2004); William Dietrich, The Scourge of God (2005). William Napier also published an Attila trilogy between 2005 and 2008 (Attila: The end of the world will come from the East (2005), Attila: The Gathering Storm (2007), Attila: The Judgement (2008)); Stephan Grundy, Attila’s Treasure (1996).

Attila, oddly, also appeared as the protagonist of a very successful series of leadership and management handbooks. Wess Roberts’ Leadership Secrets of Attila the Hun (1989) and Victory Secrets of Attila the Hun (1993) contain such eternal corporate wisdom as ‘you’ve got to want to be in charge’, ‘picking your enemies wisely’, ‘the essentials of decisiveness’, and ‘risk-taking can backfire.’ Attila was deliberately chosen as an unlikely metaphorical role model precisely because the challenges his leadership had to overcome were so monumental – Attila was a determined, tough, rugged and intriguing leader who ‘dared to accomplish difficult tasks and performed challenging feats against “seemingly” insurmountable odds.’ Roberts, with no apparent irony, claimed that today Attila might be characterized as ‘an entrepreneur, diplomat, social reformer, statesman, civilizer, brilliant field marshal and host of some terrific parties’ and a figure who ‘provides a compelling opportunity for relating leadership fundamentals to a new generation.’ In each book, Attila delivers a series of lectures to his Huns around the campfire in which he expounds the fundamentals of leadership (which, Roberts admits, have no basis in reality).

In a more obvious comic vein (but still an unexpected place for Attila), the Hun king was acknowledged as the author of a newly discovered manuscript in 2005. This turned out to be The Bumper Book of Lies (Attila the Hun The Bumper Book of Lies, translated from the Latin by Shaun Hutson (2005)). This book contained such wisdom as: ‘Like Nostradamus, Attila the Hun was able to foresee the advent of modern life and technology.’ This work contains non-sensical comedy such as: ‘the largest country in the world is Norway. With its population of close to 156,000,000 people and a moose, this large island in the Indian Ocean is the principal exporter of toothpaste’. Why Attila the Hun is singled out as the author of such ridiculousness, or the unlikely pontificator of contemporary business wisdom are worth pondering. They do add, however, to a rich variety of approaches to Attila across the centuries.

Attila in all his guises and modes of presentation provides an immense amount of food for thought, several different threads of the Attila myth can be interwoven in whichever combination the creator choses. This presents a remarkable tapestry of material and approaches to Attila, many more than we would ever have expected when we first evoked the name of the ‘Scourge of God.’ Happy viewing and listening.

Murray Dahm is the movie columnist for Our Site. You can find more of his research on Academia.edu və ya onu Twitter-də izləyin@murray_dahm

Top Image: A painting of Attila riding a pale horse, by French Romantic artist Eugène Delacroix (1798–1863)


Videoya baxın: Avrupa Hun İmparatoru Attila (BiləR 2022).


Şərhlər:

  1. Curtice

    Müdaxilə etdiyim üçün üzr istəyirəm... Mən bu məsələni başa düşürəm. Sizi müzakirəyə dəvət edirəm.

  2. Makasa

    Əla, faydalı şeyMesaj yazmaq